Zavod za zapošljavanje FBiH u ovoj godini planira uposliti novih 4.050 osoba,

Federalni zavod za zapošljavanje u ovoj godini će sa oko 15 miliona KM podržati i sufinansirati zapošljavanje oko 4.050 osoba u Federaciji BiH.
Kroz Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja žena trebalo bi biti uposleno oko 900 osoba, Program zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika oko 500 osoba, a kroz Program sufinansiranja i zapošljavanja Roma oko 50 osoba. U sklopu Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih bez radnog iskustva trebalo bi biti uposleno 2.500 osoba, a kroz novi Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba “Mladi poduzetnik” oko 100 osoba.

Prema Programu rada za 2011, koji je usvojen na Vladi FBiH, Zavod će, također, izdvojiti 1,5 miliona KM za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pružiti podršku u obuci, zapošljavanju i samozapošljavanju teško zapošljivih grupa nezaposlenih osoba s 500 hiljada KM te za Program sufinansiranja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, za oko 3.000 osoba, izdvojiti 1,5 miliona KM.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.