VLADA FBIH POVEĆALA APRILSKE PENZIJE

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, prihvatila Informaciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o opravdanosti povećanja penzija u 2011. godini.

Federalna vlada izrazila je opredjeljenje da stvara uvjete za povećanje koeficijenta za obračun i isplatu penzija, budući na to da povećanja nije bilo od 1. augusta 2008. godine.

Uzimajući to u obzir, Vlada je danas odlučila da se za april 2011. godine koeficijent za isplatu penzija poveća s 1,65 na 1,73, što se isključivo odnosi na penzije koje se finansiraju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (starosne, invalidske i porodične).

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da, do sljedeće rasprave o ovom pitanju, osmisle i predlože joj socijalno osjetljiv model povećanja penzija, po kojem će najniže penzije biti favorizovane u odnosu na najviše.

Vlada FBiH donijela je danas i Odluku o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima čiji je iznos u isplati za april 2011. godine manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH.

Sredstva za realizaciju ove odluke, čiji je cilj zaštita ove kategorije penzionera, osigurana su u budžetu FBiH za 2011. godinu.

Ocjenjujući potrebu urgentnog donošenja zakona koji bi objedinio pitanja regulirana uredbama o povoljnijem penzioniranju u FBiH, Federalna vlada je danas formirala međuresornu Radnu grupu koja u roku od deset dana mora ponuditi radnu verziju novog propisa.

Sjednica Vlade FBiH završena je u 10.30 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.