Vlada FBiH će novčano pomoći niže nivoe vlasti sa 30 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke, ukupno vrijedne 30.000.000 KM i odnosi se na pomoć drugih, nižih nivoa vlasti.

Kako je kazala ministrica finansija Jelka Milićević prethodno je održan sastanak s predstavnicima Saveza općina i gradova FBiH s kojima su zajednički pripremili dvije odluke, od kojih prva predviđa da svih 79 općina dobije po 125.000 KM za sanaciju posljedica pandemije.

Utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu kroz tekući transfer drugim razinama vlasti, općinama i gradovima, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvješćivanja o utrošenim sredstvima.

Druga odluka odnosi sa na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, a namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima.

Ova sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje ili sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti.

To su putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta).

Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja, a sreedstva mogu biti namijenjena za financiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti na snazi do 16. jula. Kriteriji za dodjelu sredstava će biti utvrđeni u tekstu javnog poziva, kojeg će utvrditi Vlada FBiH i koji će biti objavljen na njenoj web stranici i u dnevnim novinama.

Klix

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: