VIJEĆE MINISTARA BIH: UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI

Riječ je o zakonu koji je indirektno vezan za liberalizaciju viznog režima.

“Izmjenama i dopunama Zakona propisuje se donošenje podzakonskih propisa o izgledu graničnih oznaka i načinu postavljanja tih oznaka na graničnoj liniji”, pojasnio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.

Također, utvrđivanjem detaljnih procedura u vezi s kretanjem i zadržavanjem na području graničnih prijelaza te na međunarodnim aerodromima, sigurnosne procedure se unaprjeđuju i usklađuju s međunarodnim standardima i standardima EU.

Vijeće ministara utvrdilo je danas i prijedlog Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH kojim je predviđeno formiranje odbora za pravnu pomoć BiH. Odbor će činiti predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, advokatskih komora, Pravosudne komore Brčko Distrikta i nevladinog sektora.

“Utvrdili smo i Prijedlog zakona o volontiranju kao oblika pružanja usluga drugim licima ili za opštu dobrobit dobrovoljno i bez naknade. To je također jedna od obaveza iz europskog partnerstva”, kazao je Špirić.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH I Vlade Republike Hrvatske o načinu finansiranja i izrade glavnog projekta te vođenja upravnog postupka za ishodovanje saglasnosti i građevinske dozvole za Projekt “Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovca do Siska”.

Radi se o finansiranju iz IPA fondova, a vezano za prekograničnu saradnju.

Prihvaćena je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o kreditu između BiH i Fonda za međunarodni razvoj za projekt obnove 700 stambenih jedinica izbjeglih i raseljenih osoba. Iznos kredita je sedam miliona dolara (po 3. 237.500 dolara za entitete te 525.000 dolara za Brčko Distrikt).

Kredit je na 20 godina uz grace period od pet godina.

Razmatrana je i informacija o stanju javne zaduženosti BiH koja je na dan 31. 12. 2009. iznosila 8.237.172.222 KM. Učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu za 2009. iznosilo je oko 35 posto. Sada je povećano sa zaključivanjem stand-by aranžmana s MMF-om, ali ne prelazi 60 posto od ukupne zaduženosti.

“Time se BiH svrstava u red srednje zaduženih zemalja”, dodao je Špirić.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: