Udar na ekonomiju, izazov za policiju

Sve je izvjesnije da će izbjeglički talas sa Bliskog istoka zapljusnuti i BiH, što bi, prema mišljenju nadležnih, osim humane dimenzije pomoći ljudima u nevolji, moglo da nam donese ekonomske probleme, a nije isključeno ni da bi, zbog eventualnih kriminalnih radnji, predstavljalo izazov za policiju.

To su, dakle, još neka od otvorenih pitanja koja su nam, moguće je, pred vratima, pored starog problema koji se odnosi na skromne smještajne kapacitete ukoliko nam, kao usputnu stanicu, dođu Sirijci, Avganistanci i ostali, što nije isključeno.

Naime, procjenjuje se da postoji velika mogućnost zatvaranja granica Slovenije, a potom i Hrvatske, zbog čega se može očekivati da će izbjeglice promijeniti rutu i vrlo vjerovatno se preko teritorije BiH uputiti dalje prema zemljama zapadne Evrope.

“Ukoliko  dođe do masovnog priliva izbjeglica, ključni problemi u državi bi mogli biti udar na ekonomiju, a također bi postojala mogućnost određenih radnji koje nisu u skladu sa zakonima BiH, misleći na određene kriminalne radnje”, rekao je “Nezavisnim” Izet Nizam, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH.

Služba za poslove sa strancima BiH, rekao nam je Nizam, svakodnevno prati stanje na terenu i razmjenjuje informacije sa drugim institucijama.

Situacija se, poručuje on, na terenu prati u kontinuitetu, i zasad je, kako nam je potvrđeno, evidentno da u BiH nema masovnog priliva, ali ni pojedinačnih ulazaka izbjeglica.

Isto nam je kazala i Sanela Dujković, portparol Granične policije (GP) BiH, koja uvjerava da je stanje na granici BiH i dalje mirno, te da nisu imali slučajeva većeg ili manjeg priliva izbjeglica sa Bliskog istoka iz Srbije.

“S obzirom na izbjegličku krizu u regionu, GP BiH pravovremeno je sačinila lokalne i regionalne planove u slučaju većeg ili masovnog priliva izbjeglica na granicu BiH”, poručuje Dujkovićeva.

Sačinjen je i Okvirni plan djelovanja GP BiH kojim je predviđena preraspodjela ljudskih, ali i materijalno-tehničkih resursa na dijelove granice gdje bi se ukazala potreba.

“Pripadnici Granične policije BiH u slučaju masovnog priliva izbjeglica na granicu BiH postupat će u skladu s Planom hitnih mjera koji je usvojilo Vijeće ministara BiH. Tim planom, uz ostalo, osigurava se human tretman migranata, odnosno izbjeglica  u skladu sa zakonodavstvom iz oblasti migracija i azila i međunarodnim pravom”, pojašnjava Dujkovićeva.

Stručnjaci za bezbjednost smatraju da, sa druge strane, opasnost od dolaska velikog migrantskog talasa u BiH još nije u alarmantnoj fazi, a ako se to ipak dogodi, problema neće manjkati.

“Ako se to desi, problemi su višestruki. Ne samo ekonomski i kriminogeni, već i politički. Gledajte, policijske agencije ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji ne snalaze se, pa ne možemo očekivati ni snalažljivost naših, koje su opterećene nizom problema kakve nemaju agencije u susjednim državama”, pojašnjava Predrag Ćeranić, stručnjak za bezbjednosna pitanja.

Ne tješe ga izjave prema kojim bi se uzimali otisci prstiju migranata i u bazi podataka se provjeravalo da li je neko od njih terorista.

“Mislim da to nije realno. Kada vam treba lična karta, i sami znate kakva slijedi procedura. A da ne govorimo o takvim situacijama kada treba blizu granice dislocirati računare, skenere i ostale uređaje”, navodi Ćeranić.

Zbog toga on smatra da se naše službe u slučaju priliva velikog broja izbjeglica ne bi snašle na način kako se to želi prikazati.

Otkrili zloupotrebe

Inspektori Službe za poslove sa strancima BiH u sarajevskim hotelima, hostelima i ostalim sličnim objektima izvršili su provjere izdavanja hotelskih vaučera i, kako uvjeravaju, uspjeli su da registruju na koji način određena lica zloupotrebljavaju te vaučere.

“Tu radnju smo prekinuli i vrše se dodatne provjere određenih subjekata kako u BiH, tako i van države”, navodi Izet Nizam, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH.

Inače, na osnovu tih vaučera se izdaju kratkoročne vize za BiH, a koje su ranije za ulazak koristili državljani Sirije i ostalih zemalja Bliskog istoka.

 

 

 

(Nezavisne novine)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.