U BiH živi 50,11 posto Bošnjaka, 30,78 posto Srba i 15,43 posto Hrvata

Prema zvaničnim podacima Agencije za staistiku, ukupan broj stanovnika u BiH trenutno iznosi 3.520.000 i u poređenju s popisom iz 1991. godine, broj stanovnika u BiH smanjen je za 875.000!

Konačni podaci popisa stanovništva koji su objavljeni danas pokazali su da u BiH živi 50,11 posto Bošnjaka, 30,78 posto Srba i 15,43 posto Hrvata.

Kada je u pitanju etnička struktura stanovništvo u BiH čini 50,11 posto Bošnjaka, kojih je u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine više za sedam posto.

Srpskog stanovništva u BiH je 30,78 posto, što je manje za oko 1 posto u odnosu na popis iz 1991. godine.

Prema popisu u BiH živi 15,43 posto Hrvata, što je manje za dva posto u odnosu na popis iz 1991. godine. Procenat stanovnika koje se nije izjasnilo u nacionalnom smislu je 0,77 posto.

U FBiH živi 74 posto Bošnjaka, 22,4 posto Hrvata i 3,60 posto Srba.

U Republici Srpskoj živi 81,51 posto Srba, 2,41 posto Hrvata i 13, 99 posto Bošnjaka.

U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Hrvata 20,66 i Srba 34, 58 posto.

Najveći grad je Sarajevo sa 275.524 stanovnika u četiri općine. Sljedeća je Banja Luka sa 185.042, zatim Tuzla sa 110.979 stanovnika, Zenica 110.663, Bijeljina 107.715 i Mostar sa 105.977 stanovnika. Sarajevo je najveći grad, a Banja Luka najveća općina.

Što se tiče jezika, bosanski jezik govori 52,86 posto građana, 14,6 posto govori hrvatski, a 30,76 posto govore srpski jezik. Ostale jezike govori 1,57 posto građana.

Prosječna starost stanovnika u BiH je 39,51 godina.

Postotak nepismenih u BiH je 2,82 posto.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: