U 2016. godini vozači bez stiker naljepnica?

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i prihvatilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH u vezi sa problemima snabdijevanja tijela nadležnih za registriranje vozila sa stiker naljepnicama.

Zadužena je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH da, u postupku registracije vozila, kroz informacijski sistem osigura izdavanje potvrde koja će biti besplatna i zamjenjivati stiker naljepnicu po isteku njihovih zaliha.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da dostavi instrukciju o postupanju po isteku zaliha stiker naljepnica svim tijelima nadležnim za postupak registracije vozila. Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH do 31.1.2016. godine, Vijeću ministara BiH dostavi Prijedlog odluke o formiranju ekspertske radne grupe, koja će izvršiti procjenu mogućnosti ukidanja stiker naljepnica i prelaska na drugu metodologiju, koristeći pri tome iskustva EU i zemalja u okruženju.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: