Traže da više troše na auta, telefone i ručkove

Institucije BiH, nezadovoljne što su na udaru milionskih mjera štednji primjenom pravilnika kojima se reguliše nabavka službenih vozila, korištenje mobilnih telefona i sredstava za reprezentaciju, zatražile su hitne izmjene, pa čak i da budu izuzete iz cjelokupnog procesa uštede!
Recimo, Centralna izborna komisija BiH, koja ima pravo na četiri službena vozila, traži da joj se omogući nabavka još tri, te da joj se reprezentacija sa trenutnih 60.000 KM poveća na 80.000 KM.
Takođe i Agencija za rad i zapošljavanje od Savjeta ministara BiH zatražila je da, pored dva vozila kojima raspolažu, mogu nabaviti još dodatna tri, dok je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) zatražila da im se smanji ukupni godišnji limit za troškove službenih fiksnih telefona, a da im se poveća broj lica s pravom korištenja mobilnih telefona.
Mada zvuči apsurdno, institucija koja je najviše insistirala na donošenju pravilnika kojima su napravljene milionske uštede, odnosno Kancelarija za reviziju institucija BiH, zatražila je da bude izuzeta iz njihove primjene pravdajući to nezavisnoću i samostalnošću.
Kao i revizori, i Ustavni sud BiH zatražio je da budu izuzeti iz primjene pravilnika kojima se ograničava upotreba mobilnih telefona, zatim na precizan način reguliše nabavka novih vozila i pitanje korištenja sredstava za reprezentaciju.
Izuzeće od primjene pravilnika ili njihovu izmjenu zatražilo je 15 institucija Bosne i Hercegovine i njihovim zahtjevima uglavnom se traži nabavka dodatnih vozila, povećanje sredstava za reprezentaciju, ali i odobrenje za veće troškove za mobilne telefone.
“Vijeće ministara BiH uvažava stav Ministarstva finansija i trezora o dosljednjoj primjeni Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije i Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH od strane svih institucija koje su istim obuhvaćene”, zaključeno je na posljednoj sjednici Vijeća ministara BiH.
Praktično od izmjene pravilnika ili od izuzeća nekih institucija od njihove primjene neće biti ništa, jer, kako su nam rekli u Ministarstvu finansija i trezora BiH, primjenom tih pravilnika napravljene su milionske uštede.
Na istoj sjednici Vijeća ministara BiH bilo je riječi i o primjeni Zakona o platama u institucijama BiH, čijim nedavnim izmjenama je ograničena isplata za članstvo u komisijama, upravnim odborima i nadzornim odborima na maksimalno 475 KM mjesečno, bez obzira na to u koliko komisija ili odbora neko radio.
Ovim izmjenama zakona oni koji platu primaju iz budžeta BiH, a koji sjednice upravnih i nadzornih odbora ili komisija održavaju u radno vrijeme, nemaju uopšte pravo na tu naknadu.
Pojedine institucije, i to uglavnom one čiji članovi upravnih odbora ili komisija imaju naknade preko 1.000 KM, zatražile su izuzeće od primjene tog zakona.
Izuzeće su zatražili Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), čiji članovi imaju daleko više od 475 KM mjesečno, i Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, dok je UO UIO zatražio tumačenje, odnosno da li se i na njih odnosi primjena tog člana. Inače članovi UO UIO su, između ostalog, entitetski ministri finansija te ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, koji mjesečno po osnovu članstva u UO UIO primaju oko 2.000 KM.
“Mimo zakona ne možemo vršiti isplate i stav Ministarstva finansija i trezora je da se ta odredba primjenjuje na sve upravne odbore, nadzorna i druga tijela koja se finansiraju iz budžeta BiH”, rekli su nam u Ministarstvu finansija i trezora BiH.
Kako nezvanično saznajemo, članovi UO UIO još nisu dobili naknade za januar i februar ove godine i to iz razloga što još nisu dobili potrebno tumačenje izmjena Zakona o platama u institucijama BiH, odnosno da li se odredba o isplati maksimalno 475 KM odnosi na njih ili ne.
Institucije
SIPA
Traže manji limit za fiksne, a povećanje broja lica s pravom korištenja mobilnih telefona Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Traže dodatna tri vozila
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Traže izuzeće iz pravilnika o korištenju telefona Povećanje sa 500.000 na 1,5 miliona KM za nabavku specijalnog vozila
Agencija za rad i zapošljavanje
Traže dodatna tri vozila Centralna izborna komisija Traže dodatna tri vozila Povećanje sredstava za reprezentaciju sa 60.000 na 80.000 KM
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Traže dodatnih sedam vozila
Regulatorna agencija za komunikacije
Traže veći godišnji limit za troškove fiksnih telefona
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
Traže da više lica ima pravo korištenja mobilnih telefona
Obavještajno-bezbjednosna agencija
Traže povećanje sredstava za reprezentaciju
Institut za mjeriteljstvo
Traže povećanje broja službenih vozila (trenutno raspolažu sa dva)
Kancelarija za reviziju institucija BiH
Traže izuzeće iz pravilnika o korištenju telefona, reprezentaciji i uslovima nabavke i korištenja službenih vozila
Ustavni sud BiH
Traže izuzeće iz Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o reprezentaciji i Pravilnika o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila
Agencija za promociju stranih investicija
Traže izuzeće iz Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH

(Nezavisne novine)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: