Tekst zakona o demobilisanim borcima proslijeđen premijeru Novaliću i Vladi FBiH

Federalno ministarstvo za boračka pitanja uz saglasnost Radne grupe je proslijedila tekst zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica premijeru Federacije Fadilu Novaliću i Vladi FBiH. To je za Faktor potvrdio Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca. Dodaje kako je jedan od usvojenih zaključaka bio da se svi oni koji učestvuju u izradi ovog zakona u daljnjoj proceduri, suzdrže od novih amandmana kako bi zakon mogao biti provodiv i usvojen do 1. jula ove godine.

– Mi smo održali sastanak Radne grupe, analizirali sve pristigle primjedbe od kantona, a dobili smo mišljenja iz četiri kantona, Sarajevskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i Posavskog. Ostali kantoni su poslali mišljenja vlada, odnosno, resornih ministarstava. Sve pristigle primjedbe smo analizirali i Radna grupa je prihvatila ono što smatra da se može ugraditi u zakon, a zatim tekst zakona proslijedili premijeru Fadilu Novaliću i Vladi FBiH – govori nam Bukvarević.

Dodaje da su na sastanku donesena i četiri zaključka.

– Prvi je da je radna grupa analizirala sve pristigle primjedbe i ugradila ono što je moguće kako bi zakon bio realan i provodiv. Drugi je da se zahtjeva od premijera da na prvoj narednoj sjednici Vlade FBiH stavi taj zakon na razmatranje kako bi se stigli rokovi. I tražimo da uz ovaj zakon obavezno ide i rebalans budžeta. I jedan od zaključaka je dakle zahtjev predstavnika boraca, u kome su zatražili da svi oni koji učestvuju u izradi zakona u daljnjoj proceduri se suzdrže od novih amandmana kako bi zaista zakon mogao biti usvojen i provodiv. Očekujemo od premijera da uz taj zakon ide i rebalans budžeta kojim će se obezbjediti dodatnih 15 miliona KM kako bi ovaj zakon mogao stupiti na snagu 1. jula i kako bi borci koji su u stanju potrebe s 57 godina i više, mogli početi ostvarivati svoja prava već od jula ove godine – kaže Bukvarević.

Bukvarevića smo upitali kada će Radna grupa početi sa obilaskom kantona kako bi se vidjelo na koji način će oni pomoći demobilisanim borcima mlađim od 57 godina?

– Mi smo imali zajednički sastanak Radne grupe sa kantonalnim ministrima i dogovorili smo se sa predstavnicima boraca da je prioritet da mi usvojimo zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica na federalnom nivou. A kojim ćemo obezbjediti ova prava za oko 20-ak hiljada boraca, u kome ćemo definisati i javnu objavu registra. To su dvije ključne stvari koje želimo da napravimo u narednom periodu. Kantoni imaju rok od šest mjeseci, do kraja 2019. godine, da definišu svojim odlukama prava demobilisanih boraca koji su mlađi od 57 godina. Da li će oni staviti svoje dodatne kriterije, hoće li ograničiti na 50 godina života, vidjet ćemo – rekao nam je Bukvarević.

(Faktor)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.