Šumarski inspektori u pojačanoj kontroli sječe i prometa drveta

S obzirom da je dana 10.08.2012.godine stupio na snagu Zakon o šumama Tuzlanskog kantona koji
je objavljen u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj: 09/12“ kojim je između ostalog
regulisana bespravna siječa i promet drveta, šumarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove Tuzlanskog kantona će u saradnji sa službenim licima Ministarstva unutrašnjih poslova
Tuzlanskog kantona vršiti pojačani nadzor i kontrolisati siječu i promet drveta na prostoru svih 13
Općina Tuzlanskog kantona, počev od 14.08.2012.godine.
Iz tog razloga upozoravamo subjekte nadzora koji vrše bespravnu siječu i prometovanje bespravno
posječenog drveta da usklade svoje poslovanje sa pomenutim Zakonom, tim prije što novčane kazne
nisu zanemarive i kreću se od 500,00 do 1.500,00 KM za fizička lica (građane) i 3.000,00 do
9.000,00 KM za pravna lica kao i od 500,00 do 1.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu.
Pored šumarskih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i
službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u kontrolu bespravne siječe
drveta biće uključena i zadužena lica ispred JP Šume Tuzlanskog kantona kao i Kantonalne
šumarske uprave.
Pojačani nadzor će se vršiti u tri smijene i svim počiniocima pored izricanja novčane kazne biće
izrečena zaštitna mjera oduzimanja bespravno posječenog drveta i bespravnog stavljanja drveta u
promet.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tuzlanskog kantona

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: