Sudovi zaključili 563 sudske nagodbe tokom “Sedmica sudske nagodbe”

Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 563 sudske nagodbe tokom „Sedmica sudske nagodbe“ koje su se održavale tokom dvije sedmice u periodu od 16. do 27. aprila 2018. godine.

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banja Luci (79), Osnovnom sudu u Gradišci (40), Osnovnom sudu u Sokocu (30) i Općinskom sudu u Sarajevu (28).

Kao najpogodnije predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.

Prema posljednjim podacima koje analizira i prati Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), od početka godine do danas ukupno je zaključeno 2.467 sudskih nagodbi. Treba podsjetiti da je od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti unapređenja rada sudova, u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, sudska nagodba češće u primjeni.

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTV BiH izražava zadovoljstvo da građani prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda. Također, VSTV BiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima.

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta što je u skladu sa preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH.

Vijesti.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: