Smanjen broj nezaposlenih u BiH: Građani na rad odlaze u Sloveniju i Njemačku

Prosječan broj nezaposlenih lica u BiH u 2015. godini iznosio je 541.817 i manji je za 1,4 posto u poređenju sa 2014. godinom, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Pregledom tržišta rada u prošloj godini utvrđeno je smanjenje broja registrovanih nezaposlenih lica, povećanje broja novoprijavljenih lica na evidenciji nezaposlenih za 0,3 posto, povećanje broja prijavljenih potreba za zapošljavanjem radnika i smanjenje broja korisnika novčane naknade, rekao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

Prema njegovim riječima, u januaru 2015. godine u BiH registrovano je povećanje broja nezaposlenih lica za 0,7 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je od februara do juna broj nezposlenih bio u opadanju, nakon čega je ponovo od augusta od kraja godine zabilježeno ponovo smanjenje broja nezaposlenih.

“U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj nezaposlenih tokom svih 12 mjeseci 2015. godine bilježio je, kao i u 2014, kontinuirano smanjenje. Na evidencije zavoda i službi za zapošljavanje u BiH u periodu januar-decembar 2015. godine prijavilo se 102.993 lica kojima je prestao radni odnos po svim osnovama i taj broj je povećan u odnosu na 2014. godinu za 2.221 osobu ili 2,2 posto”, rekao je Bandić.

Ovaj broj, kako navode iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, odnosi se na otpuštanje radnika po osnovu stečaja i likvidacije preduzeća, tehnološkog i organizacionog viška, prestanka rada poslodavca, prestanka ugovora na određeno vrijeme, sporazumnog raskida, povrede radne obaveze i drugih razloga.

“U BiH od januara do decembra prošle godine poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja prijavili 43.479 potreba za zapošljavanjem novih radnika. Ovaj broj je veći u odnosu na isti period prošle godine za 5.986 ili 16,0 posto”, naglasio je Bandić.

Kada je riječ o zaposlenima u BiH, prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom prošle godine zabilježen je trend povećanja broja zaposlenih lica. Prosječan broj zaposlenih lica u 2015. u BiH iznosio je 713.068 i veći je za 1,8 posto u poređenju sa 2014. godinom.

Građani BiH u Njemačkoj zaposleni kao njegovatelji

Agencija za rad i zapošljavanje BiH posljednje tri godine uspješno sarađuje sa Zavodom za zapošljavanjem Republike Slovenije, podsjetio je Bandić.

Podaci su, kako je istakao, pokazali da je u 2015. primljeno 1.918 oglasa za zapošljavanjem 4.423 osobe u Sloveniji od čega su potpisana 2.955 ugovora o radu i izdato je 2.677 radnih dozvola za građane BiH.

“U ovoj godini (2016.) za prva dva mjeseca zaprimljeno je 290 oglasa za zapošljavanje 1.158 osoba od čega su potpisana 763 ugovora o radu, a izdato je 513 radnih dozvola za građane BiH”, rekao je Bandić dodajući kako su najtraženija zanimanja u Sloveniji: vozač, varioc, zidar, hidroizolater i elektroizolater.

Agencija za rad i zaposljavanje BiH

Kada je riječ o Njemačkoj, Bandić je rekao da je tokom prošle godine 870 radnika zaposleno u toj zemlji na poslu njegovatelja. U prva dva mjeseca 2016. putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH u Njemačkoj je zaposljenje dobilo 228 osoba.

Bandić je naglasio da je Njemačka od 1. januara olakšala pristup svom tržištu rada za građane BiH, jer dozvole za rad sada imaju i one osobe čija zanimanja se ne nalaze na listi deficitarnih zanimanja u Njemačkoj.

“Trenutno su u Njemačkoj najtraženija zanimanja vezana za medicinske usluge (od doktora medicine, specijalizanata, medicinskih sestara do njegovatelja), zatim sve što je vezano za IT sektor i programiranje, inžinjeri elektrotehnike, zatim zanimanja vezana za građevinarstvo, usluge prijevoza i drugo”, zaključio je Bandić.

U 2016. smanjen broj nezaposlenih u BiH

Kada je riječ o podacima iz 2016. godine, zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Tepavčević rekao je kako je, broj nezaposlenih u BiH tokom prva dva mjeseca smanjen za 2.414 osoba ili za 0,45 posto u odnosu na isti period prošle godine.

“Na dan 29. februar 2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 536.684 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici 33,80 posto. U februaru je ukupno 16.032 osobe brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 9.357 osoba”, rekao je Tepavčević.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 717.929, od čega 296.749 žena.

U odnosu na decembar 2015. godine, broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2016. godine, kako je rekao Tepavčević, iznosila je 42,9 posto i u odnosu na decembar 2015. godine ostala je nepromijenjena.

“Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 2.132 osobe (0,55 posto), u Republici Srpskoj za 293 osobe (0,22 posto), dok se u Brčko distriktu BiH povećala za 11 osoba (0,09 posto)”, rekao je Tepavčević.

 

 

 

 

 

 

(Anadolija)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: