Širom BiH ostalo još “zasijano” 120.000 mina

pazi mine2Međunarodni dan borbe protiv mina, 4. april, već se osmu godinu obilježava u BiH i predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dostignuća u oblasti protivminske akcije i da se skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i traženja urgentnih rješenja za njegovu konačnu finalizaciju.

“Želimo još jednom da skrenemo pažnju da su prepreke u vidu mina i NUS-a i dalje prisutne u 1.417 zajednica, gdje živi više od 540.000 ljudi, koje kao takve utiču na opću sigurnost naših građana, odvijanje privrednih aktivnosti i razvoj turizma”, saopćeno je iz Centra za uklanjanje mina u BiH.

Ovogodišnji 4. april je bio u znaku Projekta “Posudi svoju nogu“, koji je provodila NVO Inicijative preživjelih od mina uz podršku BHMAC-a, UNDP-a i Koalicije za uključivanje protivminske akcije u razvojne programe u BiH.

U mjesec dana trajanja kampanje, simboličnom zavrtanju nogavica i skretanju pažnje na posljedice prisustva mina, te pružanju podrške žrtvama mina u procesu oporavka i integracije, pridružio se veliki broj ljudi kako iz javnog života, tako i običnih građana naše zemlje.

“Trenutna minski sumnjiva površina iznosi 1.262 km2 ili 2,5 posto u odnosu na ukupnu površinu BiH. Ukupno su definirane 9.802 minski sumnjive mikrolokacije na kojima se, procjenjuje se, nalazi 120.000 mina/NUS-a”, navodi se u saopćenju.

Od 1996. stradalo je 1.690 osoba, od čega 237-oro djece. Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja stradalo je 114 deminera, od čega 46 smrtno. Do sada je u BiH tehničkim metodama od rizika oslobođeno oko 150 km2, gdje je pronađeno 65.000 mina i 51.000 komada NUS-a.

U isto vrijeme netehničkim metodama, Centar za uklanjanje mina u BiH je reducirao više od 3.200 km2 sumnjive površine. Misija Centra za uklanjanje mina u BiH, kao i svih učesnika u realizaciji strateških i operativnih ciljeva i dalje se odnosi na redukciju i eliminaciju rizika, uspostavljanje sigurnog okruženja za građane BiH, kao i podrška i osiguranje sigurnosnih uvjeta za socio-ekonomski razvoj u ugroženim općinama.

Vijeće ministara BiH je 2008. godine usvojilo Strategiju protivminskog djelovanja za period 2009.-2019. s vizijom da BiH bude bez mina do 2019. godine, za šta godišnje treba osigurati oko 80 miliona KM.

“Nažalost, i pored svih napora, prve tri godine implementacije Strategije je pratio trend nedovoljnog izdvajanja sredstava, gdje je godišnje bilo izdvajano oko 55 miliona KM ili 57 posto od planiranog, čime je posljedično umanjena i sama realizacija godišnjih operativnih planova protivminskog djelovanja”m navodi se u saopćenju.

Revizija postojeće Strategije i analiza rezultata u periodu 2009.-2012. godina pokazala je da je minski sumnjiva površina redukovana za 420,3 km2 ili 72 posto od plana.

“Sve ovo govori da je još dosta posla pred nama, te stoga još jednom pozivamo sve domaće i međunarodne subjekte, da zajednički završimo započeto i da ulaganjem zajedničkih napora konačno oslobodimo BiH ove opasnosti”, navodi se u saopćenju Centra za uklanjanje mina u BiH.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.