RVI Federacije BiH traže izmjene zakona o pravima branilaca

Federalni savez ratnih vojnih invalida sa stopostotnim invaliditetom traži da entitetski parlament izmijeni zakon o pravima branilaca I članova njihovih obitelji na način da novi dopunjeni tekst uvaži tri zahtjeva ove boračke grupe istaknuta na skupštini Saveza održanoj sredinom mjeseca u Sarajevu. Jedan od zahtjeva je obavezno uvođenje “crvenih” ljekarskih recepata za veterane stopostotne

invalide koji bi se izdavali na osnovu specijalističkih nalaza, a propisani

lijekovi i ortopedska pomagala bili besplatni i lakše dostupni. Lijekove

i pomagala koji nisu na esencijalnoj listi treba uvrstiti na ove liste i s takvim odredbama uskladiti zakone o zdravstvenoj zaštiti. Drugi zahtjev je obavezna dodjela putničkih automobila u vlasništvo veteranima ne samo prve nego i druge kategorije. Stopostotni ratni invalidi traže I da se novom zakonskom odredbom naloži prioritetno

zapošljavanje i pravo upisa te stipendiranja za invalide s preostalom

radnom sposobnošću, odnosno za sve ratne stoposototne invalide i članove njihovih porodica.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: