PRIORITETI U RADU VLADE FBiH ZA PRVIH STO DANA

Prioriteti u radu Vlade Federacije BiH za prvih sto dana sadrže najznačajnije zadatke koje Vlada, odnosno resorna ministarstva treba da izvrše, kao i nosioce aktivnosti, istaknuto je danas na konferenciji za novinare Vlade FBiH u Sarajevu.

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić govorio je o usvojenom planu prioritetnih zadataka Vlade Federacije BiH za prvih sto dana, a na temelju Platforme koju je potpisala koalicija stranaka koje čine parlamentarnu većinu.

Među tim prioritetima, kako je istakao Mašić, jesu formiranje Vijeća za konkurentnost, te radne grupe koja ima zadatak da koordinira aktivnosti provođenja mjera na poboljšanju ranga BiH u izvještaju Doing Business Svjetske banke, izvještaju o konkurentnosti, te Bijele knjige Vijeća stranih investitora BiH.

Također, obuhvaćeno je izvršenje inventura i definiranje mehanizama za ubrzavanje implementacije već odobrenih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, iniciranje procesa redefiniranja uloga i funkcioniranja Razvojne banke Federacije BiH, te izrada plana reforme javne uprave, koja pored racionalizacije uključuje i izmjene Zakona o državnoj službi.

Zatim, priprema prijedloga zakona o zabrani totalitarnih, fašističkih, neofašističkih, ekstremnih i radikalnih političkih i vjerskih organizacija u skladu s odgovarajućom rezolucijom Vijeća Evrope, priprema prijedloga zakona o zabrani poricanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Također, prilično detaljno su razrađene i opće mjere štednje i njihovo prvođenje što uključuje troškove za plaće, paušale, naknade i povlastice, racionalizaciju voznog parka i drugo.

U nastavku današnje sjednice započete u četvrtak Vlada je među ostalim razmatrala i informaciju o statusu zakona i drugih akata koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri iz nadležnosti devet ministarstava. Uime svog ministarastva govorio je federalni ministar finansija Ante Krajina.

„Kao i drugi resori, Ministarstvo finansija je dalo informaciju koja je usvojena, a prema kojoj od  11 zakona koji se nalaze u parlamentarnoj  proceduri sedam zakona ostaju u predloženom sadržaju i formi koje je već upućena u Parlament”, kazao je Krajina.
„Četiri zakona će pretrpjeti izmjene i dopune, a pored toga imamo još osam uredbi o odlukama koje su upućene prema parlamentima”, dodao je Krajina.

Zakoni i uredbe koji su prešli Zastupnički dom, kako je pojasnio Krajina, neće biti ponovo razmatrani nego će će biti upućeni  Domu naroda.

U nastavku sjednice Vlade FBiH najavljene za četvrtak trebaju biti razmatrani: godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi, informacija o broju službenih automobila i spisak službenih stanova za privremeni smještaj, kao i uredba koja reguliše naknade koje nemaju karakter plaće i drugo.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: