Prije 23 godine nastala je Armija RBiH

Na današnji dan prije 23 godina službeno je formirana Armije Republike Bosne i Hercegovine, vojske nastale od jedinica Teritorijalne odbrane BiH koju su sačinjavale bh. patriote, primorani da se brane od agresije koja je nastupila nakon proglašenja nezavisnosti naše domovine.

U otporu koji su mnogobrojni dobrovoljci pružali protiv, u svakom smislu nadmoćnije Jugoslovenske narodne armije, bili su vođeni ljubavlju prema domovini, iz čega je proizašla sva njihova hrabrost, požrtvovanje i vjera da će jednog dana doći dan oslobođenja.

Prvi zapovjednik Armije RBiH bio je Sefer Halilović, a prvi komandant 1993. godine postao je Rasim Delić. Nedžad Ajnadžić, Jovan Divjak, Atif Dudaković, Mehmed Alagić, Stjepan Šiber, Mustafa Hajrulahović Talijan… samo su neki od ljudi koji su je predvodili Armiju RBiH u njenom najtežem periodu.

Što se tiče strukturnog uređenja Armije, bila je sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu:

1. korpus: Sarajevo

2. korpus: Tuzla

3. korpus: Zenica

4. korpus: Mostar

5. korpus: Bihać

6. korpus: Konjic

7. korpus: Travnik

Najčešći simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb iste je, ustvari, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.