Prihvaćen zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji

Na današnjoj sjednici Vijeća za opće poslove Evropske unije, kojom je predsjedavao delegirani ministar Vlade Republike Slovačke Ivan Korčok, prihvaćen je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i dat nalog Evropskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH, prenosi novinska agencija Patria.

Nakon što je zahtjev za članstvo u Evropsku uniju predat u februaru ove godine i nakon što su ispunjeni svi uslovi evropske agende koji su neophodni za razmatranje aplikacije, Vijeće Evropske unije je danas i formalno zatražilo od Evropske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. To znači da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu dobiti set od nekoliko hiljada pitanja na koja treba dati odgovor.

Zaključak Vijeća za opće poslove Evropske unije prenosimo u cjelosti:

ZAKLJUČAK VIJEĆA ZA OPĆE POSLOVE EVROPSKE UNIJE

1.Dana 15.2.2016. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predao je aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Vijeće je odlučilo da provede postupak utvrđen članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje.

2.Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, izražen zaključcima Evropskog vijeća od 14/15.12.2006. godine, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Vijeće ponovo ističe da napredak svake zemlje prema Evropskoj uniji zavisi od njenih individualnih napora da ispoštuje kriterije iz Kopenhagena i od uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja.

3.Ponavljajući prethodne zaključke Vijeća, naročito one od 15.12.2015. godine, kao i svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u EU kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu sa rasporedom iz akcionog plana koji su usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom.

Osim socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci.

4.Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu adaptaciju, predstavlja važan element posvećenosti Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija.

5.Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU. Vijeće poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju njegovo efikasno provođenje, kao važan korak ka poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: