Prihvaćen Nacrt budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu 2.875.051.837 KM

Poslanici Predstavničkog dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su večeras na vanrednoj sjednici tog doma Nacrt budžeta Federacije BiH za 2018. godinu u iznosu 2.875.051.837 KM.

U odnosu na ovogodišnji, budžet za 2018. godinu povećan je za 127,4 miliona KM.

Federalni premijer Fadil Novalić poslanicima je kazao da je Vlada FBiH finansiranju budžeta za 2018. godinu pristupila oprezno i konzervativno, te je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM.

– Od ovog iznosa vrši se refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM. Kod trezorskih zapisa, također, radi se o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu – naglasio je Novalić.

Vanjsko zaduživanje planirano je u iznosu od 43 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje sredstava od Svjetske banke.

Po riječima Novalića, planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju BiH. Smatra da vjerovatno mogu biti i veće, potpomognute ulaganjima u razvojne projekte iz federalnog budžeta za narednu godinu.

– Finansijska stabilnost budžeta je jedan od nultih prioriteta Vlade FBiH, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani deficit budžeta koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane odnosno nisu uopšte bile u finansijskim izvještajima – poručio je Novalić.

Kaže da se odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda u konstantnom umanjenju vanjskog, ali i unutrašnjeg duga Federacije BiH obzirom da se zadnjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje.

– To se može vidjeti i u Nacrtu budžeta za 2018. godinu gdje se planira servis duga zajedno s kamatama u iznosu od 1241,3 miliona KM dok je zaduživanje, domaće i vanjsko planirano u iznosu od 613,33, dakle u duplo manjem iznosu – ukazao je Novalić.

Zbog pozitivnih pomaka u namjenskoj industriji, istakao je da Vlada namjerava nastaviti finansirati razvojne projekte u ovom području u iznosu od četiri miliona KM, kao i 2,3 miliona KM za Trajni revolving fond Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva koji je uspostavljen pri Union banci.

Da bi bio poboljšan položaj mladih Vlada FBiH planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva.

Poslanici su prihvatili i Nacrt Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2018. godinu.

Time je završena današnja sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj je prihvaćen i Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH u iznosu 2.694.426.725 KM.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: