Prelazak na elektronsko plaćanje poreza u BiH

U BiH je uspješno završena reforma prelaska sa papirnog na elektronsko podnošenje poreskih prijava.

Od početka ove godine svi poreski obveznici u BiH samo elektronskim putem mogu podnosti PDV i akcizne prijave.

Elektronskim putem Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za januar 2019. godine stiglo je nešto više od četrdeset četiri hiljade PDV prijava, no više od 1.300 poreskih obveznika u Bosni i Hercegovini nije se prijavilo za elektronsku komunikaciju sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH.

S obzirom da se uglavnom radi o poreskim obveznicima koji ne rade ili su u stečaju, izvršiće se njihova deregistracija iz sistema PDV-a.

„Ovdje se radi o poreskim obveznicima koji su duži vremenski period podnosili PDV prijave sa nulom. To znači da oni nisu obavljali nikakvu poslovnu djelatnost, ali su imali zakonsku obavezu da podnose prijave dok god se ne završi njihova deregistracija iz sistema PDV-a“, kaže načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH u narednom periodu će, prema riječima Kovačevića, pokrenuti po službenoj dužnosti proces deregistracije ovih poreskih obveznika iz sistema PDV-a.

„To konkretno znači da će za svakog ovog poreskog obveznika biti izdan nalog za kontrolu u cilju deregistracije iz sistema PDV-a. Inspektori će otići na teren u kontrolu i utvrditi činjenično stanje svakog pojedinačno. Ukoliko su ispunjeni zahtjevi za deregistraciju, a osnovni zahtjev je da poreski obveznik nema nikakvog duga, tada će se stvoriti svi uslovi da se on izbriše iz našeg registra. Brisanjem iz našeg registra ne znači i da će on biti izbrisan iz registra entitetske poreske uprave ili kod suda“, objašnjava Kovačević.

Deregistracija neće biti lak posao, jer veliki broj poreskih obveznika se uopšte ne nalazi na prijavljenim adresama.

Ovu reformu Uprave poslodavci smatraju značajnim korakom za konkurentnost bh. privrede.

„Digitalizacija kompletne uprave je vrlo značajna. Ovo što se danas dešava je u stvari tek početak onoga što nama treba. Mi sada imamo neko olakšanje što se tiče privrede, međutim, digitalizacija može proizvesti puno veće efekte. Može smanjiti i troškove u javoj administraciji, a i u poslovanju. Sve to na kraju utiče na cijene proizvoda koje mi prodajemo na stranim tržištima“, kaže Saša Trivić iz Udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ekonomisti smatraju da će elektronske usluge pomoći da se unaprijedi sistem indirektnih poreza, ali i da se olakša poslovanje.

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je će se na ovaj način utvrditi i ko to stvarno radi u BiH, a ko su oni koji su samo formalno bili prijavljeni u registar Uprave za indirektno porezivanje.

„Na kraju krajeva, neka se utvrdi šta je sa tih 1.300 firmi. Zaista je dobro da se na taj način ustanovi olakšani postupak deregistracije, jer jednostavno to opterećuje baze podataka i daje lažnu sliku, a time se na naki način daju i pogrešne informacije u javnosti. Dobro je imati realnu sliku o načinu prikupljanja PDV-a“, smatra Pavlović.

U UIO BiH kažu da je okončanjem ove reforme, koja je završena bez bilo kakvih tehničkih smetnji, otvoreno novo poglavlje u komunikaciji između Uprava i poreskih obveznika, te najavljuju da će tokom godine proširivati spektar novih elektronskih usluga koje će biti zanimljive i korisne poreskim obveznicima.

RSE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: