Poziv političkim subjektima da u fokus svojih kampanja stave prioritete djece

UNICEF je danas pozvao političke kandidate i stranke da u pripremi za Općinske izbore stave dobrobit djece u fokus svojih programa te pozvao birače, medijske profesionalce, organizacije civilnog društva i ostale aktere da zahtijevaju realizaciju dječijih prava.

Iako je od ratifikacije Konvencije o pravima djeteta učinjeno dosta značajnih koraka, prava djeteta još uvijek nisu dobila zasluženu pažnju u političkim programima, samtraju u UNICEF-u.

Stoga UNICEF poziva sve općinske kandidate i političke stranke da u svoje programe uvrste opredjeljenje da kreiraju i održe prikladno okruženje i postanu općine po mjeri djeteta u kojima sva djeca imaju priliku da se razviju do svog punog potencijala.

“Djeca trebaju biti u centru političke kampanje. Oni predstavljaju najbolju investiciju za prekidanje kruga siromaštva. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u stvaranju sigurnog i stimulativnog okruženja za razvoj svakog djeteta”, izjavila je predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Florence Bauer.

Prema njezinim riječima posvećenost djeci treba biti još jača u teškim vremenima ekonomske krize, štednje i rasprostranjenog siromaštva jer su djeca sadašnjost, a ne samo budućnost i ne mogu čekati bolja vremena.

UNICEF predlaže sljedeće korake svim političkim kandidatima u lokalnim izborima i poziva na podršku biračko tijelo, civilno društvo i medije da prate kako izabrani lokalni čelnici provode svoja obećanja u godinama koje dolaze, te da: ulažu adekvatna sredstva za ostvarenje prava svakog djeteta iz oblasti obrazovanja, zdravstva, te dječije i socijalne zaštite.

Poziva ih i da podržavaju kvalitetno obrazovanje za sve, osiguravajući djeci besplatan prijevoz u školu, čistu vodu i sanitaciju, grijanje i zdravu hranu u svim školskim i predškolskim ustanovama, osiguravajući djeci inkluzivno predškolsko obrazovanje, najmanje godinu dana pred polazak u školu.

Iz UNICEF-a traže osiguranje kvalitetne zdravstvene usluge i mehanizme pravovremenog otkrivanja razvojnih poremećaja za svu djecu, trudnice i roditelje, ulaganje sredstva u programe ranog rasta i razvoja djece za djecu od rođenja do treće godine života, ulaganje u programe i kreiranje mehanizme za zaštitu djece od nasilja, zapostavljanja i zloupotrebe.

Zatraženo je i uspostavljaju mehanizme za praćenje situacije djece na području općine, posebno vodeći računa o ranjivim grupama djece, uspostavljenje mehanizma i podržavanje aktivnog učešće djece i mladih u svim procesima donošenja odluka, koje se tiču njihovih prava.

UNICEF pruža pomoć tijelima državne uprave na svim nivoima kako bi se poboljšale općinske usluge za djecu. U narednom periodu, u okviru svojih aktivnosti, UNICEF će raditi s djecom, roditeljima, zajednicama i donosiocima odluka na praćenju situacije, izgradnje kapaciteta pružatelja usluga i olakšavanju sudjelovanja djece u procesu donošenja odluka.

U 11 općina UNICEF će organizirati debate između djece, roditelja i političkih kandidata kako bi pomogli u usmjeravanju debate ka socijalnim pitanjima vezanim za djecu. U godinama koje dolaze, UNICEF će nastaviti raditi s izabranim načelnicima i općinskim vijećima kako bi bili sigurni da će dječija prava ostati na listi prioriteta.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: