Povećan broj zahtjeva za pasoše BiH

Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH u junu je građanima Bosne i Hercegovine izdato 62.515 putnih isprava (pasoša) što je za skoro dva puta više u odnosu na mart, a tri puta više nego u januaru ove godine.

To jasno pokazuje da je interesovanje građana BiH za pribavljanjem putne isprave povećano u sezoni godišnjih odmora.

Broj personaliziranih putnih isprava (odštampanih za nadležne organe) u 2015. godini za mjesec maj je 41.380, dok je u aprilu odštampano 40.524 bh. pasoša.

Prema podacima IDDEEA, u martu je odštampano 34.505 pasoša, februaru 30.506, a u januaru ove godine najmanje – 21.594.

Kako nam je potvrdila Amila Opardija, glasnogovornica IDDEEA, nisu zabilježeni problemi u radu sistema.

IDDEEA je inače nadležna za personalizaciju, transport dokumenata, mrežu za prenos podataka i administrativnu evidenciju dok su za izdavanje ličnih dokumenata i nadležnost za organizaciju na lokacijama za izdavanje nadležni entitetska, odnosno kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Javni registar Brčko distrikta.

Inače, prema podacima IDDEEA, u toku ove godine ističe ukupno 405.429 putnih isprava, od čega od polovine jula do kraja godine preostaje za zamjenu još njih 164.014.

Iz IDDEEA navode da se pasoš može izdati: u redovnoj proceduri – rok za izdavanje pasoša u redovnoj proceduri je do 30 dana, i u roku kraćem od propisanog – ukoliko je zahtjev za izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog podnesen kod nadležnih organa u BiH rok za izdavanje je 48 sati, odnosno 7 dana ako je zahtjev podnesen u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu.

Cijena pasoša za koje se zahtjevi za izdavanje podnose kod nadležnih organa u BiH u redovnoj proceduri iznosi 50 KM (oko 25 eura), a u roku kraćem od propisanog 200 KM (oko 100 eura)

Cijena pasoša za koje se zahtjevi za izdavanje podnose u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu definisana je cjenovnikom o konzularnim uslugama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Za punoljetne državljane – rok važenja pasoša je 10 godina, djeci do tri godine starosti – rok važenja pasoša je 3 godine, a djeci u dobi od tri do 18 godina – rok važenja pasoša je 5 godina.

AA

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: