Poslodavci traže skraćenje perioda za koji oni plaćaju naknadu za bolovanje

Delegacija Udruženja poslodavaca (UP)FBiH na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH u Sarajevu uputila je inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u članu koji regulira trajanje privremene spriječenosti za rad za šta naknadu plaća poslodavac.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević naveo je da je inicijativom također predviđeno da treba ograničiti vrijeme za koje poslodavac plaća naknadu za privremenu spriječenost za rad zbog profesionalnog oboljenja ili povrede na radu, kao i da troškove liječenja zbog povrede na radu ne treba da snosi poslodavac ukoliko nije krivica na njemu.

Sekretar Ministarstva zdravlja FBiH Snježana Bodnaruk istakla je da će ti zahtjevi biti razmotreni, ali je upozorila da je iz izvještaja nadležnih inspekcija evidentno da se dešavaju brojne povrede na radu, a da se prijavljuju samo one sa smtrnim ishodom i da većina poslodavaca ne poštuje propisane mjere zaštite na radu.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović potcrtao je da je sindikat protiv izmjena predviđenih inicijativom poslodavaca.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.