Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – maj 2018. godine, uplatili više od 2 milijarde KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2018. godine uplatili  2.138.548.032 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 137.075.439 KM više u odnosu na januar – maj 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,85%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – maj  2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

Br. Kantoni jan-maj 2017. jan-maj 2018. Index  jan-maj 18/17 Razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 760.562.563 800.009.762 105,19 39.447.199 37,41
2. Tuzlanski 319.601.113 341.261.808 106,78 21.660.695 15,96
3. Zeničko – dobojski 249.914.200 271.656.840 108,70 21.742.640 12,70
4. Hercegovačko-neretvanski 241.897.579 265.197.959 109,63 23.300.380 12,40
5. Srednjobosanski 148.609.435 160.354.603 107,90 11.745.168 7,50
6. Unsko – sanski 124.873.485 132.187.501 105,86 7.314.016 6,18
7. Zapadnohercegovački 78.233.464 86.078.431 110,03 7.844.967 4,03
8. Kanton 10 34.360.714 36.077.748 105,00 1.717.034 1,69
9. Bosansko – podrinjski 22.356.857 24.804.568 110,95 2.447.711 1,16
10. Posavski 21.063.183 20.918.811 99,31 -144.372 0,98
UKUPNO 2.001.472.593 2.138.548.032 106,85 137.075.439 100,00

U periodu januar – maj 2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 48.472.801 KM, ili iskazano u procentu za 6,77%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 197.285.830 KM, što je više za 2,49 % ili 21.911.773 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,33% ili za 13.518.858 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,60 % ili za 8.392.915 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 76.384.751 KM, što je više za 2,15% ili za 1.607.559 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 563.693 KM, što je za 13,29 % ili za 86.380 KM manje; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 182.369.619 KM, što je povećanje za 10,58% ili za 17.444.788 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 183.867.168 KM, što je više za 0,07 % ili za 122.777 KM.

U periodu januar – maj 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.372.732.893 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 88.206.029 KM ili iskazano u procentu za 6,87 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 762.135.021 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 546.989.232 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 63.608.639 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan  31.5.2018. godine je 522.710.

Porezna uprava Federacije BiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: