Porezna uprava FBiH vršit će kontrolu ugostiteljskih objekata, mora se prijaviti muzika uživo

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike koji organiziraju izvođenje žive muzike da su dužni blagovremeno izvršiti svoje zakonom propisane obaveze, odnosno:

  1. Tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijaviti dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike;
  2. Podnijeti prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu sa kantonalnim zakonima;
  3. Sa izvođačem žive muzike zaključiti ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunati, obustaviti i prijaviti porez na dohodak, doprinose za PIO/MIO i doprinose za zdravstveno osiguranje, i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.

Izvršavanjem navedenih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera kao što su:

  • novčane kazne u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice i novčane kazne za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM,
  • novčane kazne za fizičko lice u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Pred nastupajući praznik 8. mart – Dan žena Porezna uprava Federacije BiH će vršiti pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata  radi provjere zakonitog organiziranja muzike uživo.

Pozivamo vas da izvršite navedene i druge porezne obaveze u skladu sa poreznim i drugim propisima, jer cilj Porezne uprave Federacije BiH nije kažnjavanje poreznih obveznika.

Porezna uprava Federacije BiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.