Porezna uprava FBiH: Poziv poslodavcima da prijave radnike

Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa propisano je da se prijava za zaposlenika  vrši najkasnije dan prije početka rada zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta, prema sjedištu te poslovne jedinice.

Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije BiH.

Poslodavac koji ne prijavi zaposlenika shodno naprijed navedenom, čini prekršaj  za  koji su propisane novčane kazne i to: za obveznika uplate doprinosa u iznosu  od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM i za fizičko lice – poduzetnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

Porezna uprava Federacije BiH  poziva poslodavce-obveznike uplate doprinosa da  prijave zaposlenika vrše shodno Zakonu i Pravilniku, odnosno prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice  gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti .

Prijava zaposlenika u Jedinstveni sistem, podnosi se na obrascu JS 3100 koji se može preuzeti sa web stranice Porezne uprave FBiH u dijelu „Obrasci“, i  popunjen obrazac poslodavac dostavlja  nadležnoj poreznoj ispostavi i to:

  • prema sjedištu obveznika uplate doprinosa  ako zaposlenik radi u sjedištu,
  • prema sjedištu poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta gdje zaposlenik i radi,
  • prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji je zaposlen u institucijama BiH,
  • prema prebivalištu zaposlenika iz Federacije BiH koji radi u poslovnoj jedinici u FBiH kod obveznika čije je sjedište u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu ili čije je sjedište izvan teritorije BiH,
  • prema sjedištu poslovne jedinice u Federaciji BiH za zaposlenika koji ima prebivalište izvan teritorije FBiH, ukoliko je  osnovni subjekt sa sjedištem  u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu ili izvan teritorije BiH,
  • Poreznoj ispostavi Orašje za zaposlenika kod obveznika sa sjedištem u Brčko Distriktu, a koji se opredijelio za korištenje prava kod Federalnog zavoda PIO/MIO.

Ako ste prijavili zaposlenika prema sjedištu osnovnog subjekta, a ne prema poslovnoj jedinici gdje zaposlenik radi, neophodno je da odmah ili u što kraćem roku, za takvog zaposlenika dostavite odjavu (JS 3100) u nadležnu poreznu ispostavu sjedišta  osnovnog subjekta,  a  zatim prijavu (JS 3100) nadležnoj poreznoj ispostavi prema  sjedištu poslovne jedinice.

Svim poslodavcima koji do kraja februara 2017. godine ne postupe u skladu sa  odredbama Zakona, odnosno ne izvrše prijave zaposlenika prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice gdje zaposlenik obavlja poslovne aktivnosti, Porezna uprava će biti prinuđena da izrekne  naprijed navedene propisane sankcije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.