Počinje revizija svih prijava prebivališta, trajat će 5 godina!

Značajne promjene koje je pretrpio Zakon o prebivalištu i boravištu BiH doprinijet će unutrašnjoj sigurnosti BiH jer će smanjiti manevarski prostor za malverzacije povezane s prijavljivanjem pogrešnog mjesta prebivališta ili boravišta, tvrde vlasti.

No, istovremeno, građani su zabrinuti jer strahuju da će izmjene značiti dodatnu administrativnu obavezu te ih primorati da ponovo prijavljuju prebivališta.

Kako nam pojašnjeno iz nadležnih institucija, osnovna promjena tiče se toga da se za prijavu prebivališta i adrese mora dostaviti validan dokaz, odnosno dokument, piše Dnevni avaz.

Direktorica Uprave administracije i podrške Ministarstva unutrašnjih poslova KS Sanja Petrović, koja će provoditi ovaj zakon u glavnom gradu BiH, smatra da neće biti velikih potresa zbog izmjena.

Odredbe novog zakona primjenjuju se na sve građane BiH, a nadležni su obavezni u roku od pet godina izvršiti reviziju svih prijava o mjestu prebivališta.

”Kako je i navedeno u Zakonu, nadležni organi dužni su u roku od pet godina od dana stupanja na snagu izmjena ovog zakona za svakog državljanina s evidentiranim prebivalištem izvršiti provjeru ispunjenosti uslova, o čemu će nadležna Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) u roku od 90 dana od dana stupanja izmjena na snagu donijeti provedbene propise” – pojasnila je Petrović.

Imali papire

Milada Hadžić, rodom iz Janje, koja trenutno živi u Berlinu, rekla nam je da su ona i njen suprug bez problema promijenili ličnu kartu.

”Raspitali smo se kod rodbine koja nam je pojasnila da je na snagu stupio novi Zakon o prebivalištu i boravištu u BiH, pa smo znali da su nam potrebni dodatni papiri. Mi smo vlasnici stana, pa nam zbog toga nije bio problem prikupiti potrebne dokumente, bio nam je potreban ZK izvadak i to je to” – kazala je Hadžić.

”Napominjemo da će se u saradnji sa svim nadležnim institucijama u narednom periodu poduzeti potrebne aktivnosti da bi se postupak provjere uslova za prijavu prebivališta odvijao dinamikom koja će omogućiti ovom ministarstvu i njegovim organizacionim jedinicama i, prije svega, građanima da ispune obavezu propisanu zakonom i u propisanom roku” – potcrtala je Petrović.

Berina Bajrović iz Sarajeva rekla je da smatra da novi zakon neće stvarati probleme građanima koji imaju urednu dokumentaciju za stan ili kuću u kojoj žive.

”Živim s roditeljima u Sarajevu, smatram da je bilo potrebno da se promijeni Zakon, jer svaki građanin mora imati neki dokaz o prebivalištu i država ima pravo provjeriti ispravnost tog dokaz”
– kazala je Bajrović.

Valjani dokumenti za prijavu

– dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu stana ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje

– ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca

– potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenuta legalizacija ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište

– ovjerena izjava stanodavca da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi, iz koje je vidljivo da i sam stanodavac ispunjava propisane uvjete

– bračni ili vanbračni partner ili srodnici moći će prijaviti prebivalište na adresi samo uz prilaganje dokaza o bračnom ili vanbračnom stanju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.