Penzijski osnov će se obračunavati kroz bodovni sistem

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, na temelju ustavnih nadležnosti, međunarodnih obaveza BiH i Federacije BiH, u ovoj će godini reformski djelovati na područjima socijalne i invalidske zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja i tržišta rada – izjavio je za Fenu resorni ministar i ujedno dopremijer FBiH Vesko Drljača.

U oblasti socijalne zaštite, radi se na donošenju novog seta zakona od kojih ministar izdvaja zakone o osnovama socijalne zaštite, o zaštiti obitelji s djecom, zatim o socijalnim uslugama te zakon o djelatnosti socijalnog rada.

-Prioritet u oblasti invalidnosti je donošenje dokumenta „Strategija iz oblasti invalidnosti 2016-2020″ , koji će se temeljiti na Strategiji invalidnosti Vijeća Evrope 2106-2020. Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju treba da donese i novi način obračuna penzijskog osnova kroz bodovni sistem te redovno i transparentno usklađivanje penzija umjesto sadašnjeg sistema koeficijenta – kaže ministar.

U oblasti rada i zapošljavanja, ističe, radit će se na izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba te zakona o štrajku, o sigurnosti i zdravlju na radu te o mirnom rješavanju radnih sporova.

-Nadamo se kako ćemo uz već usvojeni Zakon o radu, u velikoj mjeri pridonijeti realizaciji Reformske agende za BiH i Federaciju BiH – kaže Drljača.

U osvrtu na proteklu godinu ministar ističe da zbog političkih previranja i ostavke prethodnog ministra, od polovine godine Ministarstvo koje on trenutno vodi praktično nije učestvovalo u punom kapacitetu u radu Vlade FBiH.

Uspješno je, ipak, okončan rad na novom Zakonu o radu, a pripremljeni su i radni tekstovi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, organizaciji PIO i uvezivanju staža.

-O radnim verzijama ovih zakona se još vodi prethodna stručna rasprava i procjenjuju efekti. Iako je Reformskom agendom bilo predviđeno da oni budu u parlamentarnoj proceduri do kraja 2015. godine, Vlada FBiH cijeni da treba dati još vremena svim zainteresiranim da testiraju ponuđena rješenja – naglašava ministar.

Pripremljeni su javna politika o razvoju hraniteljstva, koju je usvojila Vlada, kao i Nacrt zakona o hraniteljstvu, koji je upućen u parlamentarnu proceduru.

Istovremeno u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike rade se značajni poslovi na izradi javne politike zaštite obitelji s djecom, gdje je sačinjena analiza fiskalnih, ekonomskih i socijalnih učinaka mogućih opcija u ovoj oblasti.

-Uspješno su završeni projekti u kojima je Ministarstvo imalo ključnu ulogu, kao što su Projekat zapošljavanja mladih i izrada strategije za mlade u FBiH te drugi projekti kojima se promovira jača povezanost između obrazovanja i tržišta rada, zaključio je u razgovoru za Fenu federalni dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

 

 

 

 

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: