Penzije u FBiH više neće kasniti

Isplata penzija u FBiH ubuduće bi trebala biti redovna i trajat će znatno kraće nego što je to sada slučaj, piše Večernji list.

Naime, prema novom nacrtu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje se da, ako prihodi nositelja osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu mirovina u tekućem mjesecu, potrebnu razliku sredstava treba namiriti iz budžeta FBiH, odnosno drugih izvora koje osigura Federacija, a po zahtjevu nositelja osiguranja, piše Večernji list BiH.

Također, druga rješenja iz novog zakona dovode do smanjenja “pritiska” na penzioni sistav jer postupno pooštravaju uvjete za ostvarivanje prava na starosnu i porodičnu penziju, uz izuzetke koji su primjereni socioekonomskim prilikama u Federaciji BiH te na odgovarajući način proširuju penzioni obuhvat i stvaraju pretpostavke za uvođenje pravičnih stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u dijelu koji se odnosi na staž s uvećanim trajanjem.

Prema novom zakonu, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzionog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života. Izmjene su napravljene i kada je u pitanju sticanje invalidske penzije. “Osiguranik, kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti, stiče pravo na invalidsku penziju:

ako je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, bez obzira na dužinu penzionog staža; ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzioni staž, koji mu pokriva najmanje jednu trećinu razdoblja od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine”, stoji u spomenutom zakonu.

Nadalje se navodi kako osiguranik kod koga je utvrđena I. kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života stječe pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzročena ozljedom izvan rada ili bolešću, pod uvjetom da prije 
nastanka invalidnosti ima navršen mirovinski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja. Kada je riječ o iznosu invalidske penzije, novi zakon nalaže da se osiguraniku, koji ima manje 15 godina staža osiguranja, invalidska penzija određuje za staž osiguranja od 15 godina. Ta penzija ne može biti manja od iznosa najniže penzije, određene u skladu s ovim zakonom. Međutim, ako se radi o osiguraniku kod kojeg je invalidnost prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, invalidska penzija se određuje za staž osiguranja od 40 godina.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: