PARLAMENT FBiH ODOBRIO VLADI REBALANS BUDŽETA- UVEĆANJE ZA 116 MILIONA KM

Ovogodišnji budžet Federacije Bosne i Hercegovine rebalansom je uvećan za 116,1 miliona KM i nova budžetska cifra je 1.862.962.000 KM.

Takav prijedlog Federalne vlade danas je potvrdio Parlament, tačnije Dom naroda pošto ga je jučer odobrio i Predstavnički dom.

S obzirom na to da su ga odobrila oba ta parlamentarna nivoa, rebalansirani budžet može biti objavljen u Službenim novinama.

Rebalans je jedan od bitnih uvjeta za četvrtu tranšu Federaciji na osnovu stand-by aranžmana koji je Bosna i Hercegovina postigla s Međunarodnim monetarnim fondom.

Činjenicu da je dosadašnji budžetski iznos uvećan, federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda obrazlaže, između ostalog, boljim prilivom novca – prihoda od poreza na dobit i dividendi od poslovanja javnih preduzeća.

Njegova generalna ocjena je da ‘ovo ipak nije revolucija nego stabilizacija’ i omogućavanje mirnih finansijskih prilika Federaciji do kraja godine. To znači stabilnost penzionog sistema, odnosno redovnu isplatu penzija do konca 2010.

Obrazlažući u Parlamentu detalje, Bevanda je naveo uvećanje transfera Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje za 98 miliona KM, kao i izdvajanja za invalidnine, koja su zajedno s transferom za dobitnike ratnih priznanja uvećana za 27,2 miliona KM. Od toga se 26,5 miliona KM uvećanja odnosi na invalidnine.

Rebalansiranim budžetom umanjene su tekuće rezerve te ukupni izdaci za brutoplaće i naknade, gdje umanjenje iznosi 3,4 miliona KM.

Iako Zakon o pravima demobiliziranih boraca više ne postoji, 2,3 miliona KM predviđeno je ovim rebalansom za raniji dug toj boračkoj kategoriji.

Bevandina napomena je da je Vlada uspjela izbjeći visinu umanjenja koju su joj sugerirali međunarodni finansijski partneri za naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja.

Ministar finansija insistira da i niži nivoi vlasti, kantoni, moraju postići uštede da bi dobili novac iz četvrte tranše  aranžamana s MMF-om.

Pošto Bosanskopodrinjski, Posavski pa i Livanjski kanton nisu više u stanju ni sklapati kreditne aranžmane, njima su Vladinim rebalansom predviđeni grant transferi iz federalnog budžeta jer jedino tako mogu postići održivost, napominje Bevanda.

Uporedo s rebalansom, delegati Doma naroda odobrili su kao i jučer njihove kolege iz Predstavničkog doma izmjene Zakona o izvršenju federalnog budžeta usklađene s novim budžetskim iznosom.

(Fena)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: