Osiguranici iz BiH imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu

Osigurane osobe sa prebivalištem na području FBiH za vrijeme privremenog boravka u zemljama sa kojima postoje zaključene ili preuzete konvencije o socijalnom osiguranju imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja čiji su osiguranici. Prethodno, osiguranici su dužni obratiti se kantonalnom zavodu radi izdavanja odgovarajuće potvrde, jer samo u tom slučaju mogu ostvariti navedena prava.

Najduže 30 dana

Radi se o slučajevima kada je neophodno pružanje medicinske pomoći s ciljem otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH. Zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove postupaka koji su bili planirani kao što su dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i slično. Osiguranim osobama osigurava se zdravstvena zaštita u trajanju najduže do 30 dana u toku kalendarske godine.

-Kantonalni zavodi svojim osiguranicima izdaju dvojezični obrazac, odnosno potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. U zavisnosti od države u koju putuju, odnosno odredbi predmetnog ugovora o socijalnom osiguranju, osiguranicima će se snositi troškovi hitne zdravstvene zaštite na način da će troškovi pružanja hitne zdravstvene usluge biti ispostavljeni nadležnom kantonalnom zavodu direktno – kazala je za Faktor Nina Tandirović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Istina, pojedine države sa kojima postoje zaključeni ugovori o socijalnom osiguranju kao što su Francuska, Švedska i neke druge, u konvencijama nisu predvidjele mogućnost snošenjatroškova pružanja hitne zdravstvene zaštite na opisani način i u takvim slučajevima osiguranici sami snose troškove pruženih zdravstvenih usluga.

Ocjena zdravstvenog stanja

Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ostvaruje osiguranik koji ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja koja zahtijevaju duže liječenje i stalan nadzor ljekara. Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja prije odlaska u inostranstvo vrši izabrani doktor medicine u čijem je timu osigurano lice registrovano. Osobe koje su koristile zdravstvene usluge u drugim državama, a prije odlaska nisu pribavile odgovarajuću potvrdu, troškove snose lično i nemaju pravo na refundaciju.

BiH ima potpisane ugovore o socijalnom osiguranju sa zemljama bivše Jugoslavije, Austrijom, Turskom, Belgijom, Mađarskom, Luksemburgom, Bugarskom, Češkom, Slovačkom, Danskom, Francuskom, Italijom, Holandijom, Norveškom, Poljskom, Njemačkom, Švedskom, Švicarskom i Velikom Britanijom.

 

 

 

(Faktor)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: