Nove lične karte od 1. januara iduće godine

Direktor agencije za identifikaciona dokumenta, evidencije i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH Siniša Macan izjavio je da je Agencija spremna da odmah po okončanju procedure usvajanja izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti državljana BiH pristupi potrebnim aktivnostima da bi izdavanje novih ličnih karata moglo početi 1. januara iduće godine, kao što se predviđa ovim zakonom.

Nadamo se da će se procedura usvajanja zakona o ličnoj karti okončati na 14. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazanoj za 29. februar“, rekao je Macan Srni.

On je istakao da je zbog izuzetno dugog procesa usvajanja ovog zakona, koji traje duže od godinu i po, izgubljeno dragocjeno vrijeme za provođenje svih potrebnih procedura koje je neophodno završiti do kraja godine, a time dovedeno u rizik i  otpočinjanje izdavanja ličnih karata od početka iduće godine.

Prema Macanovim riječima, da bi se omogućilo izdavanje novih ličnih karata, koje će, poput pasoša, sadržavati biometrijski čip, neophodno je da IDDEEA provede postupke nabavke novih obrazaca za lične karte i opreme za njihovo štampanje, te kompletnog sistema koji će podržavati ovaj postupak budući da je riječ o ličnim kartama najnovije generacije.

Postupci nabavki će otpočeti odmah po okončanju usvajanja zakonskih rješenja i provodiće se u zavisnosti od dinamike usvajanja određenih dokumenata u Vijeću ministara, a  Agencija je odavno završila kompletne tehničke pripreme iz svoje nadležnosti“, naglasio je Macan.

On je dodao da do otpočinjanja izdavanja novih ličnih karata Agencija raspolaže dovoljnim brojem obrazaca da se do kraja godine zadovolje potrebe izdavanja i zamjene sadašnjih ličnih karata.

Kao razloge za prelazak BiH na nove lične karte direktor IDDEEA navodi činjenicu da identifikacioni dokumeni podliježu stalnom unapređenju i usavršavanju, prvenstveno radi bezbjednosti, ali i praćenja dostignuća informacionih tehnologija, kao, na primjer, korištenja elektronskih usluga uz pomoć lične karte.

Nakon terorističkog napada na Svjetski trgovinski centar, 11. septembra 2001. godine, na globalnom nivou se puno veća pažnja posvećuje bezbjednosti ličnih dokumenata, donose se nove preporuke i standardi koje bi trebalo da primjenjuju sve države ukoliko žele biti otvorene za slobodno kretanje ljudi i razmjenu robe“, naveo je Macan.

On je podsjetio da je izdavanje trenutno važećih ličnih karata u BiH otpočelo  2003. godine i da su one tada zadovoljavale bezbjednosne standarde.

U međuvremenu su ovi standardni postali puno rigorozniji. Međunarodna agencija za civilni avionski saobraćaj preporučuje da lična dokumenta sadrže biometrijske podatke kako bi se onemogućila krađa identiteta, a ove preporuke prati EU. Uskoro se očekuju nove regulative Unije u ovom segmentu, a BiH je, shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, dužna da prilagođava svoju regulativu“, objasnio je Macan.

Osim toga, dodao je direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, BiH se u postupku pregovora za bezvizni režim obavezala da će vršiti konstantna unapređenja sistema dokumenata.

U tom kontekstu je, na prijedlog IDDEEA, izrađena Strategija razvoja dokumenata koju su eksperti EU pozitivno ocijenili, a ova strategija uzeta je i kao jedan od dokaza da BiH sistemski pristupa ovoj problematici. U skladu sa tom strategijom izrađeni su nacrti zakona o ličnoj karti, prebivalištu i boravištu, te jedinstvenom matičnom broju“, naveo je Macan.

On je dodao da je, u skladu sa Strategijom razvoja identifikacionih dokumenata, predviđeno da se procedura usvajanja zakona o ličnim kartama završi najkasnije u martu 2012. godine da bi bilo dovoljno vremena da se do 1. januara 2013. izvrše sve potrebne pripreme.

Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta objasnio je da će građani BiH lične karte mijenjati po isteku važećih, i to u MUP-u u mjestu prebivališta, dok će IDDEEA pružati tehničku podršku putem modernog informacionog sistema.

Postupci kod nadležnih MUP-ova će ostati isti kad je riječ o podnošenju zahtjeva, a  izmjenama je predviđeno da se lična karta može preuzeti i poštom. Cijenu će odrediti Vijeće ministara na prijedlog IDDEEA, nakon što budu utvrđeni stvarni troškovi“, precizirao je Macan.

On je naveo da će nova lična karta sadržavati  elektronski čip u koji će se unositi svi podaci koji su vidljivi i na ličnoj karti, kao i biometrijski podaci podnosioca.

“Osim toga, postojaće i mogućnost pohranjivanja elektronskog potpisa. Građani koji pohrane svoj potpis u ličnu kartu biće u mogućnosti koristiti veb servise putem kojih će moći podnijeti, na primjer, zahtjev za pasoš, vozačku dozvolu, moći će registrovati vozilo, promijeniti adresu i mjesto prebivališta ili izvaditi uvjerenje o kretanju“, objasnio je Macan.

Prema njegovim riječima, entitetski, kantonalni i lokalni organi su ti u BiH koji građanima treba da omoguće efikasniji servis i oni su dužni da se prilagode novom načinu rada, te otvore nove kanale komunikacije.

Za prepoznavanje građanina putem interneta moći će se koristiti elektronska lična karta, kao što se sada klasična lična karta koristi da se građanin identifikuje kada se obrati nekom organu“, rekao je Macan.

Kao primjer primjene digitalnog potpisa naveo je i mogućnost da se građani identifikuju putem veb stranice poreske uprave za prijavu ili povrat poreza, ili putem  relevantnog portala za dobijanje podataka iz grunta, katastra, registraciju preduzeća i slično.

Macan je podsjetio da će se nova lična karta od stare razlikovati i po tome što će se podaci u obrazac lične karte unositi latiničnim i ćirilićnim pismom, kao i da je ostavljena mogućnost unošenja entitetskog državljanstava i krvne grupe po zahtjevu građanina.

Zaštitni elementi na ličnoj karti biće poboljšani,  što podrazumijeva i određene vizuelne izmjene“, zaključio je Macan.

(Srna/MOJportal)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: