Nikšićeva vlada pravi federalni USKOK!

Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, koji, između ostalog, predviđa formiranje posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH po uzoru na hrvatski USKOK, konačno je u formi prednacrta iz kabineta federalnog premijera upućen u proceduru, saznaje “Dnevni avaz”.

Kada dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo i drugih institucija, on bi, kako se cijeni, već u septembru mogao doći pred poslanike Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Imenovanje sudija

Ovo zakonsko rješenje, koje je u posjedu našeg lista, predviđa da se prvi put pri Vrhovnom sudu FBiH formira poseban odjel za korupciju i organizirani kriminal, čije bi sudije imenovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH.

Ovaj sud bi djelovao na cijelom teritoriju FBiH, a bio bi nadležan za najteža krivična djela kao što su organizirani kriminal, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, pranje novca, porezna utaja, zloupotrebe u stečaju, kriminalnu privatizaciju te druge oblike privrednog kriminala.

Također, posebni odjel Vrhovnog suda FBiH između ostalog bi bio nadležan za sankcioniranje zloupotreba položaja ili ovlasti, primanje dara te prevare u službi.

Faksimil prednacrta zakona

Istovremeno ovaj zakon, koji se oslanja na postojeće bh. zakonodavstvo, ali i rješenja iz Evropske unije, predviđa i osnivanje posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pri Tužilaštvu Federacije BiH, a kojim je omogućeno da od kantonalnih tužilaštava preuzme predmete najtežih krivičnih djela iz oblasti organiziranog i privrednog kriminala.

Zanimljivo je da će ovaj odjel imati ingerenciju da vodi računa i o mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi, čime bi implementirao Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine, čije se donošenje uskoro očekuje u Domu naroda PFBiH.

Oduzimanje imovine

S tim u vezi posebni odjel Tužilaštva FBiH ima ovlasti da i od građana prikuplja podatke potrebne za utvrđivanje činjenica potrebnih za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Prema mišljenju pravnih eksperata koji su radili na ovom prednacrtu, novo zakonsko rješenje omogućuje posebnim odjelima pri Tužilaštvu Federacije i Vrhovnom sudu FBiH da se daleko odlučnije, organiziranije i spremnije suprotstave sve većoj korupciji i kriminalu u FBiH.

Krunski svjedok

Zanimljivo je da se ovim zakonom uvodi institut tzv. krunskog svjedoka, koji po ovom rješenju nosi naziv “saradnik pravosuđa”. Ovakav jedan status, prema procjeni posebnog tužioca, može, naprimjer, dobiti osoba koja je pripadnik grupe osumnjičene za organizirani kriminal. Međutim, jasno su potcrtani kriteriji, i to prvi put u bh. krivičnom zakonodavstvu, ko može dobiti status ovakve osobe.

 

(Dnevni avaz)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: