Neum će prije početka sezone biti povezan modernom saobraćajnicom s ostatkom zemlje

Do potpunog završetka moderne saobraćajnice od Stoca do Neuma ostalo je još nepunih 10 kilometara koji se grade punom parom i konačno će povezati našu zemlju s jedinim bh. gradom na jadranskoj obali prije početka ljetne turističke sezone.

Kako nam je kazano iz JP Ceste Federacije BiH, radovi na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac izvode se u skladu s planiranom dinamikom i kompletna dionica u dužini 36,5 kilometara će biti u funkciji u junu 2022. godine.

“Trenutno se izvode radovi na poddionici Hutovo – Cerovica dužine pet kilometara (LOT 5) i poddionici Cerovica – Stolovi dužine 4,95 kilometara (LOT 6), koji su započeli u oktobru 2020. godine, a rok za završetak je juni 2022. godine”, pojasnili su nam iz JP Ceste FBiH.

Time će se, kako ističu, zavšiti kompletna moderna saobraćajnica koja je od izuzetnog strateškog značaja.

Vrijednost ugovorenih radova je, kako navode, 20.757.385 KM, dok će u cjelokupan projekt izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac biti utrošeno 88.965.690 KM i time će se riješiti problem prometne povezanosti obale Jadranskog mora i područja Neuma s ostatkom HNK, a time i cijele BiH te pozitivno utjecati na konkurentnost privrede Neuma i Stoca.

Naglašavaju da su radovi podijeljeni u sedam lotova i da ih je pet već završeno.

Radovi na dionici Stari Neum – Broćanac, koji obuhvataju LOT 1 i LOT 2 u dužini 12 kilometara, su završeni u roku od 10 mjeseci.

Ugovorena vrijednost radova koji su počeli u februaru 2018. godine za LOT 1 su, kako navode 6.027.207 KM podrazumijevali asfaltiranje dionice ceste Stari Neum – Babin Do, dužine 5,3 kilometra izgradnju dionice ceste Babin Do – Oštrovac, dužine 1,7 kilometara, izgradnju tunela Oštrovac u dužini od 190 metara i potputnjaka Oskrušnica, dužine 10 metara. Izvođač radova bio je INTEGRAL INŽINJERING a.d. Laktaši.

Na LOT 2, koji obuhvata dionicu Oštrovac – Broćanac dužine 5 kilometara, izvođeni su radovi trase ceste i tri potputnjaka dimenzija 3,5 sa 5 metara. Izvođači radova su bili JV u sastavu HP INVESTIG d.o.o. Mostar i PUTOVI d.o.o. Grude s ugovorenom vrijednosti radova od 5.924.253 KM i rokom izvođenja koji je bio 10 mjeseci.

Završeni su i radovi na LOT 3, koji obuhvata dionicu Broćanac – Prapratnica, dužine tri kilometra, uključujući i radove na raskrsnicama Babin Do i Oskrušnica, a radove s ugovorenom vrijednosti od 10.309.959 KM izveo je STRABAG AG Austrija.

Radovi na LOT 4, poddionica Prapratnica – Hutovo, dužine 2,7 kilometara, uključujući i tunel Žaba dug 975 metara, koji su započeli u oktobru 2018. godine s rokom od 24 mjeseca, također u uspješno završeni i tehnički prijem radova je već okončan. Radove vrijedne 23.730.888 KM izvodili su JV EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo & HP INVESTING d.o.o. Mostar.

Završen je i LOT 7, koji obuhvata radove na poddionici Stolovi – Drenovac, dužine 8,95 kilometara, vrijedne 17.537.167 KM u izvođenju JV HP INVESTING d.o.o. Mostar, EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo & PUTOVI d.o.o. Grude te su u toku pripreme za tehnički prijem radova.

Nadzor izgradnje cjelokupne dionice ceste Neum – Stolac, od Starog Neuma do Drenovca, u vrijednosti od 4.678.827 KM vrši JV u sastavu IC consulenten, AIK Inžinjering i Nievelt.

Sredstva za izgradnju ove ceste dio su programa izgradnje i modernizacije magistralnih cesta u FBiH u vrijednosti od 173 miliona KM.

Riječ je o kreditnim sredstvima Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).

(Klix)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.