Nema više novčanog stimulansa za izbjeglice sa Balkana

Frankfurter Allgemeine Zeitung iz Frankfurta piše: “Novi Zakon o azilu, koji je prošle sedmice usvojen u Bundestagu bi, po mišljenju eksperata, zaista mogao odvratiti hiljade migranata sa Balkana da iz ekonomskih razloga dolaze u Njemačku.

Te osobe nisu progonjene i zato nemaju pravo na azil.

Promjenom zakona, oni više neće biti stimulirani da dolaze, jer sada više neće dobijati pomoć u novcu već u naturi: hrani i robi. Sve ovo omogućuje ubrzanu obradu zahtjeva i njihovo brzo vraćanje kući.

Novina je da nakon isticanja roka boravka, više neće biti najavljivan datum prisilnog povratka kako se migranti ne bi sakrili. Iskustva Saveznog ureda za migracije i izbjeglice sa proglašavanjem sigurnih zemalja su pozitivna. Time je okončan snažan priliv izbjeglica iz zemalja Zapadnog Balkana.

Tako je recimo od decembra 2014. do juna 2015. broj molbi za azil iz BiH u odnosu na novembar 2014 smanjen u prosjeku za 2,3 posto mjesečno.

Finansijski je zaista bilo isplativo doći u Njemačku.

Krajem avgusta je trajanje obrade zahtjeva za azil građana Zapadnog Balkana trajalo u prosjeku tri mjeseca. 90 posto takvih molbi bilo je odbijeno.

Pošto se na prisilne povratke moralo čekati, onda je boravak bio čak i duži. Tzv. džeparac, koji se po novom zakonu pretvara u bonove, iznosio je 143 eura mjesečno.

Nakon registracije i zavođenja u proceduru za dobijanje azila, svaki odrasli podnosilac molbe dobijao je 359 eura mjesečno. Kod djece se ta pomoć davala po godinama starosti. Djeca do šest godina dobijala su 84 eura mjesečno. Dodatno su njemačke službe preuzimale troškove smještaja. To je za migrante sa Balkana bio veliki stimulans da dođu.

Bruto plata se u tim zemljama kreće od 300 eura kao što je slučaj u Albaniji do 720 što je slučaj sa Crnom Gorom.

U septembru je iz šest zemalja Balkana (Albanija, BiH, Srbija, Kosovo, Makedonija i Crna Gora) zabilježeno 12.000 molbi za azil, što je nakon Sirijaca, bila najveća grupa podnositelja molbi azil”, zaključuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

 

 

(Deutsche Welle)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.