Nastavak izgradnje autoceste na Koridoru 5-C

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt Koridor 5-C 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 80 miliona eura s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda i povoljnu EURIBOR kamatu.

Zajam će se se koristiti za izgradnju autoceste na poddionici od Bune do Počitelja u dužini od 7,2 km te izgradnju autoceste na poddionici između Donje Gračanice i tunela Zenica, koji je nastavak dionice Klopče – Donja Gračanica, uključujući petlju Zenica Sjever zajedno s mostom preko rijeke Bosne i spojnom cestom od petlje do regionalnog puta u dužini od 3,9 km.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a korisnik zajma je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2019. godine.

Za ovaj projekt bit će osigurano i vlastito finansiranje neophodno za završetak projekta u iznosu od oko 16,2 miliona eura za eksproprijaciju i projektiranje.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: