Mikrokreditne organizacije u FBiH: Prosječna kamata 25 posto!

Ukupni krediti mikrokreditnih organizacija u Federaciji BiH na kraju prvog tromjesečja ove godine iznosili su 384 miliona maraka, a prosječna kamatna stopa na njih bila je 24,9 posto, piše BiznisInfo.

Analizirajući izvještaje mikrokreditnih organizacija u Federaciji BiH sa 31. martom može se zaključiti da poslovanje bilježi blago poboljšanje u odnosu na kraj 2016. godine.

Ukupni bruto krediti mikrokreditnih organizacija sa krajem marta 2017. godine, iznosili su 384,1 milion KM, te su veći za 2% u odnosu na kraj prethodne godine.

Neto krediti iznosili su 380,5 miliona KM i veći su za 2% u odnosu na stanje na kraju 2016. godine, prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH.

Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (33%), stambenih potreba (20%) i ostalog (20%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.

Mikrokreditne organizacije smanjile su efektivnu kamatnu stopu na ukupne mikrokredite, pa su tako, na kraju prvog kvartala 2017. godine, prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sistemu iznosile 24,90%, te su u odnosu na četvrti kvartal 2016. godine, ostvarile pad od 0,74 procentna poena.

Bilansna suma u prvom kvartalu tekuće godine iznosi 442,3 miliona KM i za 2,1 milion KM je veća u odnosu na stanje prošle godine.

Kreditni portfolio je povećan za 2% uz neznatno pogoršanje pokazatelja kvalitete, također je ostvaren i realan rast zaposlenih (3%), kapitala (2%), dok su se obaveze po uzetim kreditima zadržale na približno istom nivou u posmatranom periodu.

U poređenju s krajem 2016. godine, mikrokreditni portfolio u prva tri mjeseca 2017. bilježi rast od 2% (6,2 miliona KM), ali iskazuje blago pogoršanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.

Na nivou mikrokreditnog sistema u Federaciji BiH, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4.401 hiljada KM, što je za 1.128 hiljada KM ili 34% više u odnosu na isti period prethodne godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: