Kantoni imaju 90 dana da usaglase pozitivne liste lijekova sa federalnom listom

Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

Kako je i odlučeno na današnjoj sjednici Vlade, kantoni su obavezni u roku od 90 dana usaglasiti pozitivne liste lijekova kantona s federalnom listom, i to obligatorno sa A listom i fakultativno s B listom. Ovo podrazumijeva i usaglašavanje postojećih cijena lijekova na pozitivnim listama kantona s cijenama utvrđenim u federalnoj listi.

Cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona koje su na iznosu cijena 3 lijekova Federalne liste zadržavaju se na zatečenoj razini. Također se, pod određenim uvjetima, zadržavaju na zatečenoj razini i cijene lijekova na pozitivnim listama kantona koje su niže od cijena utvrđenih Federalnom.

Danas je dopunjena i izmijenjena i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH na koju je dodana skupina imunosupresiva.

Kantoni su obvezni usaglasiti kantonalne bolničke liste lijekova sukladno ovoj odluci u roku 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Klix

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: