Jednaka zdravstvena zaštita za sve pacijente

Prijedlog zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru uputila Federalna vlada, odobren je većinom glasova na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma u Federalnom parlamentu u Sarajevu. Vlada je pritom obrazložila da ovim zakonom namjerava da svim pacijentima u Federaciji BiH bude omogućena jednaka i kvalitetna zdravstvena zaštita, što podrazumijeva uzajamno poštivanje i povjerenje između pacijenta i zdravstvenog radnika. Stoga je zabranjen svaki vid diskriminacije pacijenata, a istaknuto načelo poštivanja ličnosti, fizičkog i mentalnog integriteta i lične sigurnosti pacijenta. Zakonom su propisani poštivanje prava pacijenta na samostalnost pri odlučivanju u liječenju, kao i poštivanje njegove privatnosti i dostojanstva. Prilikom Vladinog koncipiranja teksta uzete su u obzir odredbe Deklaracije o pravima pacijenta, kao i drugih međunarodnih dokumenata koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala iz ove oblasti, obrazloženo je. Uporedo s ovim zakonom, Predstavnički dom je jučer odobrio i Vladin Prijedlog zakona o apotekarskoj djelatnosti. U tom tekstu je navedeno da se apotekarska djelatnost obavlja u Federaciji u apotekama kao zdravstvenim ustanovama, u bolničkim te u privatnim apotekama. Privatnu praksu ove vrste mogu samostalno obavljati magistari farmacije i pritom imati samo jednu apoteku, propisano je. Zakon prepoznaje kao apotekarske radnike magistre farmacije s licencom, magistre farmacije specijaliste s licencom i farmaceutske tehničare s licencom. Takozvani tim apotekarskih djelatnika čine magistar farmacije i farmaceutski tehničar s licencom, propisano je također.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: