Izvoz mesa u Tursku pustoši farme u BiH

Bescarinski izvoz goveđeg mesa iz BiH u Tursku donio je brojne pozitivne efekte po domaću poljoprivredu, ali i donosi realnu opasnost od pustošenja bh. farmi, ukoliko se ne bude planski radilo na zanavljanju stočnog fonda, smatraju poljoprivrednici.

Naime, u BiH je prisutan hronični problem nedostatka teladi za tov, koje su stočari prinuđeni uvoziti, a kao jedno od rješenja problema nedostatka teladi za tov u BiH svakako se nameće nabavka kvalitetno priplodnih junica simentalske rase, koje bi omogućile tovni materijal.

U prilog svemu ovome idu i podaci Agencije za statistiku BiH, koji pokazuju da je samo u julu ove godine, broj zaklanih goveda povećan za oko 83 odsto, u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pored toga, neto težina zaklanih goveda je u julu ove godine povećana za 215 odsto u odnosu na jul prošle godine.

“Tako je u julu u klaonicama u BiH zaklano 11.589 grla goveda, od čega je najviše bikova, i to gotovo sedam hiljada grla, koji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježili rast od čak 332 odsto”, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Ogroman rast, od 218 odsto, zabilježio je i broj zaklanih krava, ali i junica za 27 odsto.

Pored toga, treba reći da je u julu 2015. došlo i do rasta broja zaklanih ovaca, i to za 0,86 odsto, ali i peradi za 19 odsto, dok je broj zaklanih svinja smanjen za 16,27 odsto u odnosu na isti period 2014. godine.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, rekao je da u RS nema dovoljan broj teladi za tov, tako da smo prinuđeni da ih uvozimo.

“To je standardan problem koji nam se javlja, dakle nedostatak kvalitetnog genetskog materijala za tov. Farme kod nas mahom imaju muzna grla holštajn rase, čiji potomci nisu baš pogodni za tov jer je to izrazito mliječna rasa”, kazao je Marinković i dodao da bi sada bilo interesantno stimulisati nabavku kvalitetno priplodnih junica simentalske rase.

On je upozorio da je stočni fond u RS već ugrožen, ali bismo ukoliko se nastavi ovoliki izvoz, a istovremeno se ne bude radilo na zanavljanju, mogli doći u situaciju da jednostavno nećemo imati goveda.

“Trebalo bi, dakle, planski pristupiti da se stimuliše uvoz kvalitetno priplodnih junica, simentalske rase ili neke druge čije je potomstvo pogodno za tov, dakle kombinovanog tipa, mlijeko i meso”, rekao je on.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača – stočara RS, kazao je da bescarinski izvoz goveđeg mesa u Tursku i ovoliki skok broja zaklanih goveda neće ugroziti stočni fond u BiH.

“To samo može pospješiti tov, kojeg bi svakim danom trebalo da bude sve više. Samo je pitanje da li želimo da radimo, a cijena je gotovo ekonomska u tovu junadi 4,8 KM plus PDV”, rekao je Usorac. Prema njegovim riječima, mnogi poljoprivrednici se sada bave tovom junadi, što je garancija da ćemo opet zaposliti ratarstvo, jer nema tova bez ratarstva.

“Prema tome, smatram da je ovo životna šansa BiH, da bar nešto krene i da se radi. Istovremeno smatram da je potrebno planski raditi na zanavljanju stočnog fonda u BiH”, istakao je Usorac.

Podsjećamo da raspoloživi podaci pokazuju da je izvoz mesa i mesnih prerađevina iz BiH u prvih pet mjeseci ove godine skočio za čak 74,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Razlog za povećanje je izvoza goveđeg mesa, kobasica i sličnih proizvoda u Tursku, zahvaljujući odluci vlasti Turske o bescarinskom uvozu 15.000 tona mesa i mesnih prerađevina iz BiH. Agencija za statistiku BiH saopštila je da je vrijednost izvezenog mesa i mesnih prerađevina u prvih pet mjeseci ove godine iznosila 41,9 miliona, dok je u istom prošlogodišnjem periodu iznosila 24,1 milion KM.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nezavisne novine)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.