Inspektori u kontroli pijaca na području Tuzlanskog Kantona

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, tržišno-turistički inspektori i inspektori za radne odnose će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu pijaca na području Tuzlanskog kantona. Od strane inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kontrolisane će biti sve pijace na području Tuzlanskog kantona, s tim da će pijace u Tuzli biti kontrolisane u mješovitim timovima tržišno-turističkih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a i komunalne i tržišne inspekcije općine Tuzla. Prilikom inspekcijske kontrole inspektori će od subjekta nadzora-vlasnika pijaca tražiti na uvid:

– Rješenje o upisu u sudski registar,

– Rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova za obavljanje  djelatnosti,

– Utvrnen tržni red.

Subjektima nadzora koji ne budu posjedovali Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti bit će izdato Rješenje o zabrani rada i izreći će se novčana kazna putem prekršajnog naloga u iznosu od 3.000 – 15.000 KM za pravno lice (član

63. stav 1. tačka e. Zakona o unutrašnjoj trgovini „Sl. novine FBiH“ broj 40/2010) i novčanom kaznom od 400 – 2.000 KM odgovornom licu u pravnom licu (član 63. stav 2). Novčana kazna za fizičko lice zbog neposjedovanja rješenja za ispunjavanje minimalno tehničkih uslova je od 500 – 1.500 KM, (član 63. stav 3). Subjektima nadzora koji ne budu utvrdili tržni red ili se ne budu pridržavali utvrnenog

tržnog reda, izreći će se novčana kazna putem prekršajnog naloga u iznosu od 1.000 – 8.000 KM za pravno lice i 200 – 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, a u skladu sa članom 65. stav 1. tačka e. i stav 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini („Sl. novine FBiH“ broj 40/2010). Trgovac fizičko lice bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 – 900 KM, a u skladu sa članom 65. stav 3. Zakona o unutrašnjoj trgovini. Takođe, svim pravnim licima koja ne postupe u skladu sa naloženim upravnim mjerama izriče se novčana kazna u iznosu od 2.000 – 10.000 KM, a dogovornom licu u pravnom licu od 500 – 2.000 KM, u skladu sa članom 181. Zakona o inspekcijama tuzlanskog kantona („Sl. novine TK“, broj 08/08). Gore pomenuti pojačani nadzor vršit će se u kontinuitetu narednih 60 dana. Posebna pažnja prilikom inspekcijskih kontrola bit će posvećena pridržavanju tržnog pijačnog reda, te kontrola izdavanja – zakupa tezge licima koja nemaju odobrenje za rad. Ovo saopštenje, svi organizatori pijaca trebaju da dožive kao edukativno-preventivno djelovanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, nakon čega će inspektori na terenu djelovati isključivo represivno protiv svih prekršilaca koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: