Inicirana uspostava registra branilaca i korisnika drugih prava

Ministarstvo za pitanja boraca FBiH i udruženja više boračkih kategorija inicirali su uspostavu registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca, kazao je da namjerava  da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, sve podatke objedine i objave.

Objasnio je da to podrazumijeva da budu utvrđeni registar osoba koje su bile u oružanim snagama za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata, period učešća, okolnosti stradavanja (ranjen, nestao, poginuo, umro, povrijeđen, dezertirao, bolest)…

“U Ministarstvu, tačnije grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, postoje navedeni podaci. Također, postoje i ažuriraju se najmanje jednom mjesečno i podaci o ostvarivanju osnovnih prava – prava na invalidninu i pravo na novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja,” pojasnio je Bukvarević.

Dodao je da, osim ovih naknada, postoje i pojedinačne naknade po transferima za pomoć u liječenju, u troškovima dženaza i sahrana, stambenom zbrinjavanju boraca, zapošljavanju… kako na federalnom tako i na kantonalnim i općinskim nivoima.

U ministarstvima i upravama za boračka pitanja na nivou kantona pripadnici oružanih snaga ostvaruju dopunska prava kao što su jednokratna novčana pomoć, banjsko liječenje, stambeno zbrinjavanje, ortopedska pomagala i drugo. O dopunskim pravima i njihovim korisnicima evidencije imaju ta ministarstva i uprave.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: