FBiH: Priprema strategije zapošljavanja

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uz podršku Međunarodne organizacije rada i Projekta Evropske unije „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”, u prisustvu više od 50 predstavnika različitih federalnih i kantonalnih institucija u Sarajevu održan je konsultativni sastanak u vezi s Nacrtom strategije zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2017. – 2020. godina.

Federalni minister rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača otvorio je sastanak i istakao da Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. godine nema strategiju koja bi se bavila specifičnim pitanjima tržišta rada i da je, u vezi s tim, a u skladu s Reformskom agendom Vlade Federacije BiH, ovo ministarstvo pristupilo izradi Strategije zapošljavanja za prostor Federacije BiH za period 2017.-2020. godina, u čemu su posebnu podršku pružili predstavnici i partneri iz međunarodnih organizacija.

Na sastanku je istaknuto da trenutnu situaciju na tržištu rada u BiH, odnosno FBiH, odlikuju, prije svega, nedovoljna potražnja za radnom snagom, rascjepkanost tržišta, nedovoljna pokretljivost radne snage, značajno prisustvo rada “nacrno”, te neusklađenost znanja i vještina radne snage s potrebama poslodavaca. Postojeći potencijali u radnoj snazi nisu dovoljno iskorišteni, što je u dobrom dijelu i posljedica neadekvatnog sistema obrazovanja.

Kao posebna kategorija koja se suočava s problemom nezaposlenosti izdvojeni su mladi koji tek ulaze na tržište rada, gdje najčešće zbog neposjedovanja potrebnog radnog iskustva nailaze i na dodatne barijere.

U Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina tržište rada je prepoznato kao jedna o šest prioritetnih oblasti u kojima je potrebno provesti suštinske reforme. Donesen je Akcioni plan za realizaciju Reformske agende Federacije BiH, koji sadrži precizno definisane aktivnosti i njihove nosioce, te rokove za izvršenje.

Ove aktivnosti podrazumijevaju donošenje mjera koje se odnose na prilagođavanje obrazovanja potrebama tržišta rada, smanjenje doprinosa socijalne zaštite i donošenje seta zakona iz oblasti radnih odnosa i tržišta rada.

U Federaciji BiH je donesen novi Zakon o radu, a u pripremi su Zakon o zaštiti na radu, Zakon o štrajku, Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i niz podzakonskih propisa.

Imajući u vidu prioritete i ciljeve u Federaciji BiH su preduzete aktivnosti i na izradi Staregije zapošljavanja Federacije BiH 2017.-2020., koja je predstavljena u formi Nacrta.

Osnovni cilj Strategije je ostvarenje maksimalne zaposlenosti i iskorištavanje postojećih ljudskih resursa uz njihov razvoj, punu aktivaciju i uključivanje na tržište rada.

Strateške smjernice i prioriteti utvrđeni radi ostvarenja tog cilja prvenstveno trebaju da budu stimulisanje rasta, zapošljavanja i unapređenja kvalitete radnih mjesta, osiguranje inkluzivnih tržišta rada kroz sprečavanje dugoročne nezaposlenosti, neaktivnosti, socijalne isključenosti i siromaštva za radno sposobno stanovništvo, unapređenje usklađenosti ponude i potražnje s novim znanjima i vještinama na tržištu rada, jačanje socijalne kohezije i poduzetništva, jačanje institucionalnih kapaciteta za provođenje strategije zapošljavanja, te osnaživanje socio-ekonomskog dijaloga u oblasti zapošljavanja.

Na kraju sastanka zaključeno je da, iako Federacija BiH, u posljednje vrijeme, ostvaruje značajan ekonomski rast i pozitivan ekonomski trend, to samo po sebi nije dovoljno za značajnije otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje stope nezaposlenosti. Zbog toga je potrebno definisati strateški pristup u oblasti zapošljavanja i provesti značajne reformske mjere koje će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i olakšati otvaranje novih kompanija, te pomoći radnicima u pripremi za nova radna mjesta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: