FBiH mora isplatiti svojim službenicima blizu 81 milion KM

Radna grupa sačinjena od predstavnika ministarstava pravde, zatim rada i socijalne politike, finansija FBiH, kao i Ureda premijera FBiH i Federalnog pravobranilaštva ima rok od sedam dana da sačini prijedlog isplate sudskih presuda po tužbama državnih službenika. Realno rješenje je prema riječima Zlatka Hurtića, vanjskog savjetnika Vlade FBiH, vansudska nagodba koju primjenjuju i kantoni.

– Federalna vlada je u Budžetu za ovu godinu predvidjela 40 miliona KM za izdvajanje plaćanja po osnovu tužbi. Međutim, bila je zadužena Radna grupa koja je trebala da utvrdi modalitete, a modaliteti su se kretali u okviru takozvane vansudske nagodbe, kako bi se ostvarile određene budžetske uštede, i ubrzala isplata po ovim tužbama. I na posljednjoj hitnoj sjednici u Mostaru Vlada FBiH je razmatrala aktivnosti koje su do sada vođene, i zadužila Radnu grupu da u roku od sedam dana dostavi konkretna rješenja i načine isplate. Ali, da se vodi računa da način isplate bude usklađen sa načinom kako to kantoni rade govori nam Hurtić i dodaje:

– A kantoni uglavnom primjenjuju vansudsku nagodbu, kako ne bi došlo do poremećaja u cijeloj Federaciji. A isto tako da se posebno obrati pažnja da se ovi dugovi izmire što prije, kako ne bi kamate rasle, i kako bi se ostvarile uštede u budžetu – rekao nam je Hurtić.

Osvrnuo se i na zaduženja Ministarstva finansija FBiH da do donošenja odluke Vlade, odnosno stava o prijedlogu Radne grupe, obustavi unos naloga u trezorsku aplikaciju i isplate po tom osnovu. Također, od ovog ministarstva Vlada FBiH je zatražila da sačini izvještaj po osnovu isplata izvršnih sudskih presuda po institucijama i po visini i njihovoj dinamici.

– Postoje žalbe određenih budžetskih korisnika, prije svega policije, da recimo određene institucije u Vladi FBiH su do sada naplaćivale po tužbama daleko više nego im je pripadalo. Sindikat policije smatra da je tu zakinut. Da bi se to prevazišlo, Vlada FBiH je zatražila od Ministarstva finansija da uradi izvještaj o načinu izvršenja tužbi do sada, kako bi se uvidjelo da li su ovi prigovori određenih struktura opravdani – rekao nam je Hurtić.

Podsjećanja radi, FBiH mora isplatiti svojim službenicima i namještenicima, koji su protiv entitetskih institucija pokrenuli radno-pravne sporove, gotovo 81 milion KM, a taj iznos nije konačan, već raste zbog zateznih kamata. Od ukupnog iznosa duga, na glavnicu se odnosi 43.503.500 KM, na zateznu kamatu 27.074.094 KM, troškove sporova 7.466.461 KM te na zatezne kamate na troškove sporova 2.908.480 KM.

Vansudska nagodba kao model isplate podrazumijeva ubrzanu proceduru isplate glavnice duga, ali uz odustajanje od isplate kamata i dijela sudskih troškova. Taj model su prakticirali raniji sazivi Vlade FBiH, a i danas se na taj način reguliraju isplate potraživanja u kantonima i on rezultira značajnim budžetskim uštedama.

(Faktor)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: