FBiH: Istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva provest će istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH da bi se mogle uraditi analize trendova vodećih faktora rizika po zdravlje i promjene u proteklih deset godina s ciljem unapređenja zdravlja i mjera zdravstvene zaštite.

Osnovni ciljevi tog istraživanja su ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH sa identifikacijom vodećih faktora rizika, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite u populaciji odraslog stanovništva (18 i više godina), te sakupljanje podataka u skladu s međunarodno preporučenim indikatorima (EUHIS) kao osnove za nastavak periodičnih istraživanja u narednom periodu i komparaciju s EU.

Istraživanje predstavlja studiju presjeka koja će biti provedena na području svih kantona u Federaciji BiH na uzorku do 5.000 pojedinaca starosne dobi 18 i više godina, u skladu sa definiranom metodologijom izrade uzorka za populaciona istraživanja.

Istraživanje na terenu bit će obavljano u periodu novembar – decembar ove godine i podrazumijeva anketiranje članova domaćinstva starijih od 18 godina korištenjem upitnika za domaćinstvo i individualnog upitnika, kao i obavljanje antropometrijskih mjerenja i biohemijskih pretraga u domaćinstvima za ispitanike starije od 18 godina (mjerenje krvnog pritiska, visine, težine, vrijednosti šećera, holesterola i troglicerida u krvi).

“Sve osobe kojima se u domaćinstvu urade biohemijske pretrage, putem adekvatnog obrasca bit će informirani o vrijednostima pretraga, te će dobiti savjet o daljim postupcima zaštite i unapređenja zdravlja. Sve procedure mjerenja i pretraga su besplatne za sve ispitanike u domaćinstvima”, navode iz Zavoda.

Podaci iz posljednjeg istraživanja o zdravstvenom stanju stanovništva u FBiH urađenog 2002. godine pokazali su visoku izloženost faktorima rizika kod odraslog stanovništva.

Pritom prednjači hipertenzija evidentirana kod 41 posto ispitanika, 37,6 posto je stalnih pušača, 29.5 posto stanovnika koji su potvrdili konzumaciju alkohola, 21,5 posto stanovnika sa izraženim problemom gojaznosti i svega 15 posto stanovnika koji potvrđuju fizičku aktivnost.

“Stoga je u ovoj godini Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH podrškom Federalnog ministarstva zdravstva pokrenuo ponovnu realizaciju Istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva u Federaciji BiH da bi se mogle uraditi analize trendova vodećih faktora rizika po zdravlje i promjene u proteklih deset godina s ciljem unapređenja zdravlja i mjera zdravstvene zaštite”, ističe se.

Istraživanje će biti provedeno u skladu s međunarodno preporučenom istraživačkom metodologijom koja se primjenjuje u sličnim istraživanjima, uz poštivanje svih etičkih principa, a i dobiveni rezultati će se koristiti isključivo u svrhu istraživanja.

U realizaciji istraživanja sudjeluju i kantonalni zavodi za javno zdravstvo putem svojih predstavnika. Za njih je planirana edukativna radionica u Zavodu s ciljem informiranja o konceptu i ciljevima istraživanja, te razvijanju znanja i vještina u obavljanju anketnog rada i mjerenja u domaćinstvima.

Nakon rada na terenu planiran je unos i obrada podataka, te priprema publikacije rezultata istraživanja i javna prezentacija do kraja 2013. godine.

Fena

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.