Evo šta vas očekuje prilikom ulaska u zemlje EU

Veliki broj bh. građana ima rodbinu ili prijatelje u zemljama Evropske unije kod kojih bi mogli otići u kraću ili dužu posjetu. No, s obzirom na posljednja dešavanja (nemiri, teroristički napadi, antiislamski protesti) u Francuskoj, Belgiji, Švedskoj, pojačane su mjere sigurnosti te za sve one koji putuju u zemlje Šengena evo osnovnih napomena, piše bh. novinska agencija Patria.

Osnovno je da građani BiH imaju biometrijski pasoš koji je važeći još najmanje tri mjeseca od okončanja putovanja. Bezvizni režim isključivo važi za kratkoročna putovanja i stoga ne omogućava trajni boravak ili zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena. U zemljama Šengena možete provesti najviše 90 dana tokom 6 mjeseci (180 dana). Šestomjesečni periodi računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena.

– Ovih 90 dana može se iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je bitno da se vodi računa o broju dana koji se provedu u zemljama Šengena. Važno je da se nakon 90 dana boravka obavezno napusti zona Šengena sve dok ne prođe period od 6 mjeseci od dana prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci prođe, tada počinje naredni šestomjesečni ciklus u kojem se ponovo može provesti 90 dana u zemljama Šengena – pojašnjavaju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i može rezultirati trajnom zabranom ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu moguće je trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena.

Generalni uslovi za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi tako da se od građana Bosne i Hercegovine može zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj će odsjesti.

– Također, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima Bosne i Hercegovine za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti. Može biti traženo da opravdaju svrhu i uslove boravka i dokažu posjedovanje dovoljnih sredstava za izdržavanje tokom boravka u zoni Šengena, kao i za povratak.

NOVČANA PROVJERA

Novčana sredstva računaju se po prosječnim cijenama hrane i smještaja puta broj dana ili imaju određeni referentni iznos. Na koji način se može izvršiti provjera:

Vrši se provjera posjedovanja dovoljnih novčanih sredstava za izdržavanje od strane državljana trećih zemalja, tokom trajanja i za datu svrhu boravka u zoni Šengena, za povratak u matičnu zemlju ili tranzit u treću zemlju ili da data sredstva može obezbijediti na zakonit način. Kod utvrđivanja sredstava za izdržavanje potrebno je uzeti u obzir referentne iznose koje određuje svaka od zemalja Šengena;
Provjera posjedovanja dovoljnih novčanih sredstava za izdržavanje može se vršiti na osnovu gotovine, putnih čekova i kreditnih kartica koje posjeduje državljanin treće zemlje. Izjave o sponzorstvu, u slučajevima kada su takve izjave predviđene nacionalnim zakonodavstvom i garantna/pozivna pisma od domaćina, kako je propisano nacionalnim zakonodvastvom, u slučaju kada državljanin treće zemlje boravi kod domaćina, takođe mogu predstavljati dokaz o posjedovanju dovoljnih sredstava za izdržavanje;

–       Valjanost kreditne kartice može se provjeriti stupanjem u kontakt sa subjektom koji je izdao karticu ili korištenjem drugih opcija koje stoje na raspolaganju na graničnom prelazu (npr. mjenjačnice);

Pozivno pismo domaćina može se provjeriti direktnim kontaktom sa domaćinom ili potvrđivanjem da je poziv dat u dobroj vjeri posredstvom nacionalnih kontakt informacija u zemljama članicama vezanih za prebivalište domaćina;

Ukoliko se planira posjeta prijatelja ili rođaka koji živi u zoni Šengena, na granici može biti traženo da se daju detaljne informacije o toj osobi. Preporučuje se da, u najmanjoj mjeri, imate adresu i broj telefona u datoj zemlji. Također, u velikoj mjeri se preporučuje posjedovanje povratne karte ukoliko se putuje avionom/vozom/autobusom. Međutim, to nije obaveza.

– Državljanin BiH koji u zemljama Šengena, ostane duže od tri mjeseca (bez boravišne dozvole ili vize za duži vremenski period) nelegalno boravi u datoj zemlji/zemljama, što može za posljedicu imati zabranu ponovnog ulaska u zonu Šengena. Rad u zoni Šengena, bez radne dozvole, takođe je nezakonit (čak i u trajanju manjem od tri mjeseca) i takođe može za posljedicu imati zabranu ponovnog ulaska u zonu Šengena.

Zemlje Šengena su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island , Italija, Kipar, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska.

 

 

 

 

(NAP)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.