Drljača: Rast troškova života će određivati najnižu penziju

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, govoreći o novinama koje donosi novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju objašnjava da će se najniža penzija usklađivati prema procentu porasta troškova života na godišnjem nivou u FBiH u prethodnoj godini.
Sadašnji iznos najnižih penzija je 326 KM.
– Na ovaj se način njena realna kupovna moć, to jeste količina roba i usluga koja se njome može kupiti, ne bi smanjivala. Zakon takođe predviđa mogućnost da Vlada FBiH posebnom odlukom utvrdi povećanje iznosa najniže penzije u procentu većem od procenta porasta troškova života. Da li će Vlada donijeti jednu ovakvu odluku o povećanju penzija, svakako će zavisiti od ekonomsko-socijalne situacije u FBiH – pojašnjava Drljača za “Faktor”.
Podsjeća da trenutno imamo Nacrt zakona o PIO.
– Kao što vam je poznato, u Federaciji BiH u toku je reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. S tim u vezi, ističemo daje Vlada FBiH utvrdila Nacrt zakona o PIO, te ga uputila u dalju proceduru. Naime, ovim zakonom uvodi se novi način obračuna penzija i to kroz bodovni sistem koji definiše prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kroz evidentiranje bodova – podsjeća Drljača.
Dodaje da se visina starosne penzije određuje tako što se lični bodovi osiguranika pomnože s vrijednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava. – Ovo znači da se kroz jače vezivanje penzija za uplaćene doprinose, visinu plate i dužinu staža osiguranja u FBiH uvodi jedan pravedniji sistem izračuna penzija – izjavio je Drljača za “Faktor”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: