Domovino Bosno i Hercegovino sretan rođendan!

Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan državnosti, kada se slavi utemeljenje moderne države s jednakim statusom i suverenitetom kao i druge republike tadašnje Jugoslavije.

Na prvom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a), koje je održano u noći sa 25. na 26. novembar 1943. godine u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a, u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Ovoj osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva BiH, od kojih 173 sa pravom glasa.

Na prvom zasjedanju, ZAVNOBiH je formalno konstituisan kao predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta (NOP) Bosne i Hercegovine, ali je u stvarnosti i praksi djelovao kao njen najviši organ vlasti.

Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće BiH i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i AVNOJ.

Ovim aktima istovremeno je izražena odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.

Na zasjedanju je izabrana delegacija od 58 članova koja će predstavljati BiH na Drugom zasjedanju AVNOJ-a (29. novembar 1943).

Tada je u Mrkonjić gradu (Varcar Vakufu) donesena rezolucija u kojoj je između ostalog stajalo:

”Po prvi put u historiji BiH, predstavnici Srba, Muslimana i Hrvata BiH, ujedinjeni u narodno oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put donošenja političkih odluka koje će otvoriti put našim narodima da organiziraju svoju zemlju prema svojoj volji i interesima, na osnovama rezultata oružane borbe jugoslovenskih naroda i naroda Bosne i Hercegovine.

U Rezoluciji je dalje istaknuto: Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje političke predstavnike, žele svoju zemlju koja nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, žele živjeti u slobodnoj i bratskoj Bosni i Hercegovini u kojoj je garantirana potpuna jednakost i ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata.

Narodi Bosne i Hercegovine će učestvovati na osnovama jednakosti sa drugim narodima, u izgradnji Narodne Demokratske Federalne Jugoslavije.”

BiH, iako ima hiljadugodišnju istoriju prihvatila je za svoj rođendan, dan prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, 25.11.1943. godine ( iako je tada na tom zasjedanju zapravo, samo obnovljena državnost BiH koja izgubljena 1463. kada je pala pod Osmansku vlast).

Tada je u jeku rata u cijelom svijetu, pod velikim pritiskom nađen zajednički jezik i BiH, je opstala u svojim granicama koje su i danas.

Dakle, moderna BiH je rođena u Mrkonjiću prije 72 godine.

Taj je datum uzet kao rođendan i Dan državnosti BiH.

Apsurd je da danas u BiH samo Bošnjaci slave taj dan.

Svim Bosancima i Hercegovcima sretan Dan državnosti!

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

%d blogeri kao ovaj: