Dom naroda Parlamenta FBiH prihvatio Prijedlog budžeta

Ovogodišnji budžet Federacije BiH, koji je Federalna vlada predložila u ukupnom iznosu od 1.923.744.269 KM, odobren je danas na vanrednoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta.

Jučer je budžet dobio podršku i Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.

Budžet je u oba doma usvojen zajedno sa neophodnim pratećim aktom – Zakonom o izvršenju budžeta.

Tokom današnje rasprave o budžetu podneseno je nekoliko amandmana, ali oni nisu dobili podršku tako da iznos budžeta nije mijenjan.

Klub delegata Hrvata u Domu naroda tražio je da budžet bude razmatran u formi nacrta, a da u dnevni red bude uvrštena odluka o privremenom finansiranju, međutim takav zahtjev je odbijen.

Obrazlažući budžet, federalni ministar finansija Ante Krajina kazao je da ukupni očekivani prihodi iznose 1.575.069.369 KM, približno kao 2011. godine, dok su planirani rashodi veći za 11 posto od lanjskih prvenstveno zbog ovogodišnjih obaveza Federacije za otplatu domaćeg i vanjskog duga.

Kako su rashodi veći od očekivanih prihoda gotovo 350 miliona KM, pokrivanje tog debalansa je planirano od dugoročnih obveznica u vrijednosti od 230 miliona, zatim s 60 miliona od trezorskih zapisa te s 58,6 miliona kreditnog novca od Evropske komisije.

Federalni premijer Nermin Nikšić, obraćajući se Parlamentu, rekao je da budžet realno odražava situaciju u kojoj je trenutno Federacija, kao i da su prvi put predviđene značajne uštede u javnoj potrošnji.

Obrazlažući planirane uštede u javnoj potrošnji, premijer je naveo, između ostalog, da su osnovice za obračun plaća smanjene za 4,5 posto odnosno sa 330 KM na 315 KM.

To neće spasiti budžet, dodao je, ali hoće omogućiti nastavak pregovora s Međunarodnim monetarnim fondom, bez čega bi plaće i naknade koje se servisiraju iz budžeta bile prepolovljene.

Uveden je moratorij na plaćanje angažmana u komisijama i ostalim radnim tijelima te među ostalim umanjeni troškovi za energiju, komunalije, inventar i materijale, prijevoz i gorivo, kao i za tekuće održavanje.

Za poljoprivredu je, pak, uvećan iznos sa 54 na 78 miliona KM, 28 miliona planirano je za podsticaj industriji, a 20 miliona za preduzeće Autoceste Federacije BiH kao podrška izgradnji dijela Koridora 5c.

U budžetu je ostala stavka, istovjetna prošlogodišnjoj, od tri miliona za programe podrške razvoju regije Srebrenica, dok su sa 16 na 12 miliona KM smanjeni transferi drugim nivoima vlasti, kantonima.

Premijer Nikšić je kazao da je stavka za boračke naknade zadnja koja će podlijegati umanjenju i izrazio odlučnost Federalne vlade u vraćanju duga za invalidnine.

Vlada je po njegovim navodima spremna i za pregovore o statusu sedam kulturnih institucija od državnog značaja, čiji cilj bi bio određivanje koje će od njih biti u nadležnosti države, a koje u ingerenciji Federacije ili kantona.

Uz usvajanje ovogodišnjeg budžeta, usvojen je i zaključak kojim je Vlada obavezana da najmanje deset posto od predviđenih poticaja za poljoprivredu usmjeri za održivi povratak u Republiku Srpsku.

 

(Dnevni avaz)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: