Do 30. aprila godišnja prijava za obračun poreza za 2009.

Prošla je prva godina primjene Zakona o porezu na dohodak u kojoj su poslodavci imali obavezu da Poreznoj upravi Federacije BiH dostave zahtjeve za izdavanje poreznih kartica svojih zaposlenika.

Zakon, kojim se na jedinstven način oporezuje dohodak u FBiH po poreznoj stopi od deset posto, stupio je na snagu 30. oktobra 2008. a primjenjuje se od 1. januara 2009. godine.

Porezna uprava FBiH je nakon prijema i obrade zahtjeva odštampala i uručila poslodavcima 424.000 poreznih kartica.

Cilj reforme je primjenjivanje zakona na teritoriji Federacije BiH koji će na jednak način regulirati oporezivanje dohotka, što će omogućiti da porezni obveznici imaju jednak tretman u oporezivanju ostvarenog dohotka.

”Godišnju poreznu prijavu (GPD-1051) imaju obavezu da podnesu fizičke osobe koje su ostvarile dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavca, iz dva ili više izvora, direktno iz inostranstva, obavljanjem samostalne djelatnosti, te ona koja su ostvarila dohodak od imovine i imovinskih prava”, objasnio je pomoćnik direktora Fuad Balta.

Balta je kazao da Godišnju poreznu prijavu nisu dužne podnijeti fizičke osobe koje su ostvarile prihod od nesamostalne djelatnosti/plaću samo kod jednog poslodavca.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave zavisi od mjesta plaćanja poreza na dohodak, a na osnovu prijave utvrdit će se konačan obračun porezne obaveze.

Prema Zakonu o Poreznoj upravi FBiH, propisana je početna novčana kaznaod 200 KM za nepodnošenje Godišnje porezne prijave.

Obrazac GPD-1051 se može preuzeti s web stranice Porezne uprave FBiH www.pufbih.ba.

FENA.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: