Direktori šest rudnika pisali Novaliću, najavljuju mogući stečaj

Šest direktora rudnika koji posluju u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH uputili su pismo upozorenja o stanju u svojim poslovnim subjektima.

Pismo je adresirano na premijera FBiH Fadila Novalića, resornog federalnog ministra Nermina Džindića, direktora Elektroprivrede Admira Andeliju te predsjednika Samostalnog sindikata rudnika u FBiH Sinana Husića.

Oni kažu da zbog šestomjesečnog zastoja u provedbi procesa restrukturiranja RU “Kreka” d.o.o. Tuzla, RMU “Zenica” d.o.o. Zenica, RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj, RMU “Breza” d.o.o. Breza, RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik i RMU “Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, uzrokovanog, kako kažu, opstrukcijama, ucjenama, pritiscima i prijetnjama od Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH, upozoravaju na ozbiljnost situacije i opasnost od njenog kulminiranja.

“Nastavak blokade procesa restrukturiranja rudnika kojima rukovodimo neminovno vodi ka stečaju koji će izazvati poremećaje u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, ekonomiji i privredi i uzrokovati socijalne probleme. Nastavak blokade procesa znači i ozbiljno ugrožavanje pozicije obaveza Bosne i Hercegovine, koje se odnose na energetsku tranziciju. Posebno upozoravamo na činjenicu da je Vlada FBiH zbog započetog procesa restrukturiranja donijela Odluku o odgodi naplate javnih prihoda, zaključno s 31. januarom 2022. godine, do kada je bila planirana stabilizacija u proizvodnji i plasmanu uglja, i time osiguranju većih prihoda i uslova za izmirenja obaveza po osnovu doprinosa i ostalih obaveza”, kažu oni.

Ukoliko blokade računa stupe na snagu, nijedan rudnik među navedenim, izuzev RMU “Đurdevik” d.o.o. Đurđevik, neće moći poslovati, napominju, kako su po zakonu dužni u roku 60 dana pokrenuti predstečajni postupak.

“U procesu restrukturiranja pokrenutog s ciljem osiguranja ekonomski održivog poslovanja rudnika, Samostalni sindikat radnika rudnika u FBiH ima presudnu ulogu jasno definisanu Sporazumom o nastavku restrukturiranja zaključenim 19. 5. 2021. godine, između sindikata i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vladajućeg društva Koncerna EPBiH. Provedba sporazuma dovedena je u pitanje odustajanjem sindikata ispunjavanja preuzetih obaveza i socijalnog dijaloga”, kaže on.

Sindikat je zanemario i ne ispunjava svoje obaveze definisane i članom 67. Kolektivnog ugovora, kojim je decidno navedeno da će pružiti podršku i animirati članstvo da učestvuje u procesu restrukturiranja rudnika, podršku koja se odnosi na optimizaciju na polju ljudskih resursa s ciljem kontinuiranog poboljšanja omjera proizvodnih i administrativnih radnika, moratorija na zapošljavanje osim neophodnog zapošljavanja te optimizaciju putem racionalizacije.

“Ovim članom Kolektivnog ugovora definisano je da sindikati daju punu podršku provedbi mjera na povećanju produktivnosti te u skladu s tim principima nagrađivanja po osnovu učinka o radu, a u skladu s važećim propisima i odredbama Zakona o radu te podršku u operativnom restrukturiranju s ciljem rješavanja međusobnih odnosa i procesa korporativnog upravljanja vezanih za odgovornosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Sve navedene obaveze sindikata definisane su s ciljem sveobuhvatnog i sistemskog poboljšanja položaja radnika uz mjere koje osiguravaju stabilnost i dugoročnu samoodrživost poslovanja rudnika. Također, upozoravamo na veoma teško finansijsko stanje u rudnicima uzrokovano neispunjavanjem planova poslovanja posebno u dijelu ljudskih resursa, gdje je planirani trošak plata u ukupnim troškovima iznosio 96,8 miliona KM”, kažu oni.

Međutim, u odnosu na plan ostvareni su znatno veći troškovi plata i za njih je isplaćeno 139,9 miliona KM, što je 43,1 milion KM više od plana i što je u strukturi 70% ukupnog gubitka svih rudnika, navode dalje.

“Uzrok ovome je zastoj u procesu restrukturiranja, a izostanak pozitivnih rezultata poslovanja odgovornost je i sindikata, koji s radnicima nije uspostavio dijalog s ciljem ostvarenja planiranih količina uglja, što bi značilo i ostvarenje planiranog prihoda. Naprotiv, sindikat je inicijator i pokretač obustava rada. U skladu s aktivnostima iz Operativnog plana o restrukturiranju rudnika i Sporazuma o nastavku procesa, između ostalog su doneseni pravilnici o organizacijama i pravilnici o sistematizacijama radnih mjesta u svim rudnicima. Pravilnici o radu i radnim učincima u čijoj pripremi je sindikat učestvovao, su u fazi donošenja. Podsjećamo, obaveza poslodavca i sindikata prema članu 49. Kolektivnog ugovora i članu 5. potpisanog sporazuma je da donesu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku, a prema članu 67. Kolektivnog ugovora obaveza sindikata je da da punu podršku provedbi mjera na povećanju produktivnosti te u skladu s tim i principima nagrađivanja po osnovu učinka o radu”, kažu oni.

Kažu kako donošenje pravilnika o radu i radnim učincima podrazumijeva obavljanje konsultacija sa sindikatom, što je i učinjeno, ali ne sprečava njihovo donošenje.

“U fazi donošenja su programi zbrinjavanja viška radnika u rudnicima, kojim će se omogućiti stvaranje uslova za početak rada novih zavisnih društava u okviru Koncerna EPBiH. Samim tim broj radnika u sporednim djelatnostima u rudnicima bi se smanjio, što bi značilo manje učešće troškova plata u ukupnim prihodima. S obzirom na to da blokada procesa restrukturiranja stečaj rudnika čini sve izvjesnijim, upućujemo poziv Samostalnom sindikatu radnika rudnika u FBiH za podršku procesu i odgovoran pristup u ispunjavanju svih preuzetih obaveza prvenstveno u skladu sa članom 67. Kolektivnog ugovora i sporazumom o nastavku procesa potpisanom 19. 5. 2021. godine”, zaključuju direktori.

Pismo su potpisali: Husin Trumić, direktor RU “Kreka” d.o.o. Tuzla, Isad Turalić, direktor RMU “Zenica” d.o.o. Zenica, Sead Imamović, direktor RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, Muamer Omerhodžić, direktor RMU “Breza” d.o.o. Breza, Halid Bajrović, direktor RMU “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik te Adis Kasumović, direktor RMU “Abid Lojić” d.o.o. Travnik – Bila.

(Klix)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

%d blogeri kao ovaj: